Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 39 Câu hỏi khám phá:

Tìm thừa số trong một tích

3 ca đựng nước như nhau có tất cả 6 l nước. Hỏi mỗi ca đựng mấy lít nước?

Lời giải:

Bài giải

Mỗi ca đựng số lít nước là:

6 : 3 = 2 (l)

Bài 1 trang 39 Toán lớp 3 Tập 1: Tìm thừa số (theo mẫu).

Lời giải:

Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.

a)   


?


  


× 4 = 28

28 : 4 = 7

Vậy 7 × 4 = 28.

b)   


?


  


× 3 = 12

12 : 3 = 4

Vậy 4 × 3 = 12.

c) 6 ×   


?


  


= 24

24 : 6 = 4

Vậy 6 × 4 = 24.

Bài 2: Số?

Lời giải:

Bài 3 trang 40 Toán lớp 3 Tập 1: 5 ca-bin chở tất cả 30 người. Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người?

Lời giải:

Mỗi ca-bin chở số người là:

30 : 5 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 40 Câu hỏi khám phá:

Tìm số bị chia, số chia

a) Tìm số bị chia

Mai đã mua về số bông hoa rồi cắm hết vào 3 lọ, mỗi lọ có 5 bông. Hỏi Mai đã mua về bao nhiêu bông hoa?

b) Tìm số chia

Việt cắm 15 bông hoa vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi Việt cắm được mấy bông hoa như vậy?

Lời giải:

a)

Bài giải

Mai đã mua về số bông hoa là:

5 × 3 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông hoa.

b)

Bài giải

Việt cắm được số lọ hoa như vậy là:

15 : 5 = 3 (lọ)

Bài 1:

a) Tìm số bị chia (theo mẫu).

b)Tìm số chia (theo mẫu).

a) ? : 6 = 7

 7 x 6 = 42

? : 4 = 32

32 x 4 = 128

? : 3 = 18

18 x 3 = 54

b) 24 : ? = 6 

24 : 6 = 4

40 : ? = 5

40 : 5 = 8

28 : ? = 4

28 : 4 = 7

Bài 2: Số?

Lời giải:

Bài 1: Số?

Lời giải:

a)   


?


  


× 2 = 8 

8 : 2 = 4

b)   


?


  


: 5 = 6

6 × 5 = 30

c)   


?


  


: 4 = 7

7 × 4 = 28

d)   


?


  


× 3 = 30

30 : 3 = 10

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Bài 2: Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi được mấy đĩa cam như vậy?

Lời giải:

Cần số đĩa cam là:

 35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa cam

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1072

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống