Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 Bài 1:Đ


,


S


?

a)

Đã tô màu 1


3


hình chữ nhật.

b)

Đã tô màu 1


2


hình chữ nhật.

c)

Đã tô màu 1


5


hình chữ nhật.

d)

Đã tô màu 1


6


hình chữ nhật.

Lời giải:

– Hình 1: Hình chữ nhật được chia thành 3 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu1


3


hình chữ nhật.

– Hình 2: Hình chữ nhật được chia thành 4 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu1


4


hình chữ nhật.

– Hình 3: Hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu1


5


hình chữ nhật.

– Hình 4: Hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau, đã tô màu 1 phần.

Ta nói: Đã tô màu1


6


hình chữ nhật.

Vậy ta điền được đáp án như sau:

a)

Đã tô màu 1


3


hình chữ nhật.

b)

Đã tô màu 1


2


hình chữ nhật.

c)

Đã tô màu 1


5


hình chữ nhật.

d)

Đã tô màu 1


6


hình chữ nhật.

Bài 2: Chọn cách đọc phù hợp với cách viết một phần mấy ở mỗi hình.

Lời giải:

A: Một phần năm

B: Một phần ba

C: Một phần hai

D: Một phần tư

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 43 Bài 3:1


4


số hạt dẻ của hình nào?

Lời giải:

Hình A: Có 8 hạt dẻ, khoanh vào 4 hạt dẻ. Khoanh vào1


2


số hạt dẻ.

Hình B: Có 8 hạt dẻ, khoanh vào 2 hạt dẻ. Khoanh vào1


4


số hạt dẻ.

Chọn B.

Bài 1: Đ, S?

Lời giải:

a) Hình tròn được chia làm 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu1


7


hình tròn.

b) Hình tròn được chia làm 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu1


9


hình tròn.

c) Hình tròn được chia làm 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu1


5


hình tròn.

d) Hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Đã tô màu1


8


hình tròn.

Kết luận:

a) Đ             b) Đ            c) S             d) Đ

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 2:1


8


hình nào?

Lời giải:

– Hình A: Hình vuông được chia thành 8 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu1


8


hình vuông.

– Hình B: Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu1


9


hình vuông.

– Hình C: Hình vuông được chia thành 7 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu1


7


hình vuông.

– Hình D: Hình vuông được chia thành 6 phần bằng nhau, đã tô màu 1 hình.

Ta nói: Đã tô màu1


6


hình vuông.

Do đó hình A đã tô màu1


8


hình vuông.

Vậy chọn đáp án A.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 Bài 3:1


3


số cây cải bắp của hình nào? Đã khoanh vào1


5


số cây xà lách của hình nào?

Lời giải:

– Hình A: Số cây cải bắp được chia thành 2 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn1


2


số cây cải bắp. Vậy hình a sai.

– Hình B: Số câu cải bắp được chia thành 3 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn1


3


số cây cải bắp. Vậy hình b đúng.

– Hình C: Số cây xà lách được chia thành 5 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn1


5


số cây xà lách. Vậy hình C đúng.

– Hình D: Số cây xà lách được chia thành 3 phần bằng nhau, đã khoanh tròn 1 phần.

Ta nói: Đã khoanh tròn1


3


số cây xà lách. Vậy hình D sai.

Bài 4: Số?

Lời giải:

Chia 12 quả cam thành 3 phần bằng nhau.1


3


số quả cam là 4 quả cam

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1178

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống