Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 6 x 3 

7 x 5

9 x 4 

8 x 10

b) 8 x 7 

3 x 9 

5 x 6

4 x 8

Lời giải:

a) 6 x 3 = 18

7 x 5 = 35

9 x 4 = 36 

8 x 10 = 80

b) 8 x 7 = 56

3 x 9 = 27 

5 x 6 = 30

4 x 8 = 32

Bài 2: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 8?

Lời giải:

Thực hiện phép tính:

30 : 6 = 5

49 : 7 = 7

54 : 6 = 8

48 : 8 = 6

72 : 9 = 8

Những phép tính có kết quả bé hơn 8 là: 30 : 6; 49 : 7 và 48 : 8

Bài 3: Số?

Lời giải:

a) 

? × 7 = 63

63 : 7 = 9

b) 

? : 8 = 6

6 × 8 = 48

c) 

4 × ? = 36

36 : 4 = 9

d) 

35 : ? = 5

35 : 5 = 7

Bài 4: Khi chuẩn bị buổi chúc mừng sinh nhật cho Nam, Việt xếp li vào 5 bàn. Mỗi bàn Việt xếp 6 cái li. Hỏi Việt xếp tất cả bao nhiêu cái li?

Lời giải:

Việt xếp tất cả số li là:

6 x 5 = 30 (cái li)

Đáp số: 30 cái li

Bài 5: Số?

Lời giải:

Tích của hai số ở hình tròn xanh bằng kết quả ở hình vuông đỏ.

Quan sát hình vẽ trên, em thực hiện được các phép tính:

3 × 2 = 6

3 × 4 = 12

2 × 4 = 8

Vậy ta điền được các số như sau:

Bài 1: Tính nhẩm:

Lời giải:

6 x 4 = 24

4 x 6 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

8 x 5 = 40

5 x 8 = 40

40 : 8 = 5

40 : 5 = 8

7 x 8 = 56

8 x 7 = 56

56 : 7 = 8

56 : 8 = 7

Bài 2: Mẹ của Mai mua về 45 bông hoa. Mẹ bảo Mai mang cắm vào hết các lọ, mỗi lọ có 9 bông. Hỏi Mai cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?

Lời giải:

Mai cắm được số lọ hoa là:

45 : 9 = 5 (lọ)

Đáp số: 5 lọ

Bài 3:

a) Đã tô màu1


5


 những hình nào?

b) Số?

+)1


6


 số con ếch là ? con ếch

+)1


9


 số con ếch là ? con ếch

Lời giải:

a)

Hình A: Có 5 ô vuông, tô màu 1 ô vuông. Tô màu1


5


 hình vẽ.

Hình B: Có 6 tam giác, tô màu 1 tam giác. Tô màu1


6


 hình vẽ.

Hình C: Có 5 cánh, tô màu 1 cánh. Tô màu1


5


 hình vẽ.

Đáp án: Hình A; Hình C

b)

Có tất cả 18 con ếch.

*)1


6


 số con ếch là 3 con ếch.

*)1


9


 số con ếch là 2 con ếch.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1092

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống