Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: a) Mỗi đồ vật dưới đây có dạng hình khối gì?

b) Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Lời giải:

a) Rô-bốt hút bụi hình trụ.

Bể cá hình hộp chữ nhật.

Khối ru-bích hình lập phương.

Quả địa cầu hình cầu.

b) Các hình khối đang được sắp xếp theo thứ tự khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương, khối cầu và cứ thế lặp lại theo trình tự đó.

Vậy dấu “?” đứng sau hình trụ nên nó là hình lập phương.

Đáp án C.

Bài 2: Nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình bên.

Lời giải:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Ba điểm thẳng hàng có trong hình bên là:

A, N, B

A, M, C

N, O, C

M, O, B

Bài 3: Con ốc sên bò đến cây chuối theo đường gấp khúc ABCD. Tính độ dài quãng đường ốc sên phải bò.

Lời giải:

Để bò đến cây chuối con ốc sên phải bò qua đoạn đường AB, BC, CD.

Quãng đường con ốc sên phải bò để đến cây chuối là: 

125 + 380 + 300 = 805 (cm) 

Đáp số: 805 cm

Bài 4: Vẽ hình (theo mẫu):

Lời giải:

Học sinh tự vẽ hình theo đề bài.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng:

Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 3 hình          B. 4 hình

C. 5 hình         D. 6 hình

Lời giải:

Có 3 hình tứ giác đơn: (1), (2), (3)

Có 1 hình tứ giác đôi: (23)

Có 1 hình tứ giác ba: (123)

Có tất cả: 3 + 1 + 1 = 5 (hình tứ giác)

Chọn C.

Bài 1: Số?

a)

– Quả mít cân nặng   


?


  


kg.

– Quả dưa hấu cân nặng   


?


  


kg.

– Quả mít nặng hơn quả dưa hấu   


?


  


kg.

b) Hai can dưới đây chứa đầy dầu.

Cả hai can có  


?


  


l dầu.

Lời giải:

a) Quả mít cân nặng 7 kg.

Quả dưa hấu cân nặng 3 kg.

Quả mít nặng hơn quả dưa hấu 4 kg. (Vì 7 kg – 3 kg = 4 kg)

b) Cả hai can có 20 l dầu. (Vì 5 l + 15 l = 20 l)

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ bên đổ chuông lúc:

A. 3 giờ 30 phút             B. 6 giờ 3 phút

C. 6 giờ 15 phút              D. 3 giờ 6 phút

b) Nếu ngày 4 tháng 10 là thứ Ba thì ngày 10 tháng 10 là:

A. Chủ nhật          B. Thứ Hai            C. Thứ Ba             D. Thứ Tư

Lời giải:

a) Đáp án C.

Đồng hồ bên có kim ngắn chỉ hơn số 6 một chút, tức là 6 giờ hơn và kim dài chỉ số 3, tức là 15 phút.

Do đó đồng hồ đó chỉ 6 giờ 15 phút.

b) Đáp án B.

Từ ngày 4/10 đến ngày 10/10 là 6 ngày.

Ngày 4/10 là thứ Ba thì 7 ngày sau là ngày 11/10 cũng là thứ Ba.

Ngày 10/10 trước ngày 11/10 một ngày nên ngày 10/10 là thứ Hai.

Bài 3: Mỗi tuần gia đình cô Hoa ăn hết 5 kg gạo. Cô Hoa mua về 20 kg gạo. Hỏi gia đình cô Hoa ăn trong mấy tuần thì hết số gạo đó?

Lời giải:

Số tuần gia đình cô Hoa để ăn hết số gạo đó là: 

20 : 5 = 4 (tuần) 

Đáp số: 4 tuần

Bài 4: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối.

Lời giải:

∙ Đồng hồ A có kim ngắn chỉ 2 giờ 15 phút hay 14 giờ 15 phút.

Do đó đồng hồ A nối với đồng hồ N.

∙ Đồng hồ B chỉ 5 giờ 30 phút hay 17 giờ 30 phút.

Do đó đồng hồ B nối với đồng hồ Q.

∙ Đồng hồ C chỉ 7 giờ 15 phút hay 19 giờ 15 phút.

Do đó đồng hồ C nối với đồng hồ M.

∙ Đồng hồ D chỉ 9 giờ đúng hay 21 giờ.

Do đó đồng hồ D nối với đồng hồ P.

Em nối được như sau:

Bài 5: Đố bạn!

Có một can 3 l và một can 5 l. Chỉ dùng hai cái can đó, làm thế nào lấy được 1 l nước từ bể nước?

Lời giải:

Đầu tiên dùng can 3 lấy đầy nước từ bể rồi đổ vào can 5 l. Lúc đó can 5 l sẽ còn lại 2 chưa có nước. 

Tiếp theo dùng can 3 lấy đầy nước từ bể 1 lần nữa. Sau đó lại đổ vào can 5 đến khi nào nước chạm đến miệng can thì dừng lại. Số nước còn lại trong can 3 sẽ là 1 l.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 899

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống