Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 28 Câu hỏi khám phá:

a)

b) Hoàn thành bảng nhân 6, bảng chia 6.

Lời giải:

a) Mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh, 4 con bọ rùa có số chấm ở cánh là:

6 + 6 + 6 + 6 = 6 × 4 = 24 (chấm).

Bài giải

4 con bọ rùa như vậy có tất cả số chấm ở cánh là:

6 × 4 = 24 (chấm)

                 Đáp số: 24 chấm

Từ phép tính: 6 × 4 = 24. Em viết được phép tính chia như sau: 24 : 6 = 4.

b) Trong bảng nhân 6, kết quả liền sau hơn kết quả liền trước 6 đơn vị.

Muốn điền được kết quả liền sau, em lấy kết quả liền trước cộng thêm 6.

Em điền được các số như sau:

Bảng nhân 6

6 × 1 = 6

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

6 × 10 = 60

Từ bảng nhân 6, em viết được bảng chia 6 như sau:

Bài 1: Tính nhẩm:

Lời giải:

Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính: 

6 × 1 = 6

6 × 3 = 18

12 : 6 = 2

48 : 6 = 8

6 × 5 = 30

2 × 9 = 18

4 × 2 = 8

36 : 6 = 6

5 × 6 = 30

6 : 3 = 2 

Em được:

6 × 1 = 36 : 6 = 6

6 × 3 = 2 × 9 = 18

12 : 6 = 6 : 3 = 2 

6 × 5 = 5 × 6 = 30

Em nối như hình vẽ: 

Bài 1: Nêu các số còn thiếu:

Lời giải:

a) Các số trong dãy a là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự tăng dần với số liền sau hơn số liền trước 6 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

b) Các số trong dãy b là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự giảm dần với số liền sau kém số liền trước 6 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Bài 2: Số?

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

6 × 4 = 24

24 : 3 = 8

8 : 2 = 4

Em điền được các số như sau:

Bài 3: Số?

a)

b)

Lời giải:

a)

b)

Bài 4: Số?

a) Mỗi hộp có ? chiếc bút chì màu.

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ? x ? = ? (chiếc)

Lời giải:

a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu

b) Số bút chì màu ở 4 hộp là: 

6 x 4 = 24 (chiếc)

Bài 5: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải:

Mỗi đoạn gỗ đó dài là:

60 : 6 = 10 (cm) 

Đáp số: 10 cm

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 971

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống

Bảng chia 6

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 6 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10