Chương 1: Động học chất điểm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Câu c1 (trang 41 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Có thực là trong chuyển động tròn đều vận tốc là không đổi?

Lời giải:

Trong chuyển động tròn đều, vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động tròn đều có gia tốc.

Câu 1 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Nói trong chuyển động tròn, gia tốc của chất điểm là gia tốc hướng tâm là đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải:

Không đúng.

* Chỉ trong chuyển động tròn đều thì gia tốc mới là gia tốc hướng tâm.

* Trường hợp chuyển động tròn không đều thì gia tốc không hướng vào tâm, gọi là gia tốc toàn phần. Gia tốc toàn phần có một thành phần hướng vào tâm và một thành phần tiếp tuyến với quỹ đạo làm thay đổi vận tốc dài của chất điểm (gọi là gia tốc tiếp tuyến):

a = an + at

Câu 2 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Viết công thức gia tốc hướng tâm và nói rõ các đặc trưng của vecto gia tốc hướng tâm.

Lời giải:

Công thức gia tốc hướng tâm:

Vectơ gia tốc hướng tâm đặt tại chất điểm hướng vào tâm quỹ đạo, có độ lớn tỉ lệ thuận với v2/r.

Bài 1 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy chọn câu đúng.

Trong các chuyển động tròn đều

A. Có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sẽ có tốc độ dài lớn hơn.

B. Chuyển động nào có chu kì nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

C. Chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nhỏ hơn.

D. Có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn.

Lời giải:

Đáp án: C đúng.

⇒ Chu kì tỉ lệ nghịch với tốc độ dài v.

⇒ Chu kì tỉ lệ nghịch với tốc độ góc ω.

Bài 2 (trang 43 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5cm.

Lời giải:

Chu kì kim giây là T = 60 (s).

Tốc độ góc của kim giây là: ω = 2π/T = 2π/60 = 0,1 rad/s

Gia tốc của đầu mút kim giây: a = ω2.R = 0,12.2,5.10-2 = 2,5.10-4 m/s2

Bài 3 (trang 43 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m, chu kì quay là 27,32 ngày.

Lời giải:

* Chu kì quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất:

T = 27,32 ngày = 27,32.24.3600 = 2360448 (s)

* Tốc độ góc của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất là: ω = 2π/T = 2,66.10-6 rad/s

* Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là:

a = ω2.R = (2,66.10-6)2.3,84.108 = 2,7.10-3m/s2.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 960

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống