Chương 8: Các nhóm thực vật

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật (trang 88 VBT Sinh học 6)

– Nghiên cứu sơ đồ H.44.1 SGK, đọc kĩ các câu từ a đến g, sắp xếp lại trật tự cho đúng

⇒ Thứ tự: a, d, b, g, c

– Trả lời các câu hỏi sau:

    + Tổ tiên chung của các thực vật là gì?

⇒ Cơ thể sống đầu tiên (tổ tiên chung) là tảo lục đa bào nguyên thủy có cấu tạo rất đơn giản, xuất hiện ở nước.

    + Giới Thực vật (từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hóa như thế nào

⇒ Rễ giả → thật ; thân chưa phân nhánh, chưa có mạch dẫn → thân phân nhánh, có mạch song song bằng bào tử

    + Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện môi trường thay đổi

⇒ Xuất hiện những biến đổi thích nghi với điều kiện đó

2. Các giai đoạn phát triển của giới thực vật (trang 89 VBT Sinh học 6)

Ba giai đoạn phát triển của giới Thực vật là

Trả lời:

– Thực vật dưới nước

– Các thực vật ở cạn xuất hiện

– Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật hạt kín

Ghi nhớ (trang 89 VBT Sinh học 6)

Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản đến những dạng phức tạp, thể hiện sự phát triển

– Trong quá trình này, ta thấy rõ thực vật và điều kiện sống bên ngoài liên quan mật thiết với nhau : khi điều kiện sống thay đổi thì những thực vật nào không thích nghi được sẽ bị loại bỏ và thay thế bởi những dạng thích nghi hoàn hảo hơn và do đó tiến hóa hơn.

Câu hỏi (trang 90 VBT Sinh học 6)

4. (trang 90 VBT Sinh học 6): Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây bằng những từ thích hợp đã biết

Trả lời:

a) Cơ thể sống đàu tiên__đại dương

b) Tảo nguyên thủy__hạt kín

c) Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín

d) Nước__lên cạn

e) Môi trường

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1202

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email