VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 21 trang 12 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

  1: Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

     Trần Quốc Khái thông minh, …..ăm chỉ học tập nên đã …..ở thành tiến sĩ, làm quan to ….ong ….iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ….ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử ….í rất giỏi làm ….o mọi ngườỉ phải kính ….ọng. Ông còn nhanh ….í học được nghề thêu của người Trung Quốc để ….uyền lại …..o nhân dân.

  Trả lời:

     Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người Trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

  2: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

     Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho, ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều hiêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch , địa lí, văn học … sáng tác ca thơ lân văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

  Trả lời:

     Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến . Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ông được coi là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

  Luyện từ và câu Tuần 21 trang 12, 13, 14 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

  1: Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây

  Ông trời bật lửa

  Chị mây vừa kéo đến

  Trăng sao trốn cả rồi

  Đất nóng lòng chờ đợi

  Xuống đi nào, mưa ơi

  Mưa ! Mưa xuống thật rổi

  Đất hả hê uống nước

  Ông sấm vỗ tay cười

  Làm bé bừng tỉnh giấc

  Chớp bỗng lòe chói mắt

  Soi sáng khắp ruộng vườn

  Ơ ! Ông trời bật lửa

  Xem lúa vừa trổ bông

  Tên sự vật được nhân hóa Các sự vật được gọi bằng gì Các sự vật được tả bằng những từ nào Tác giả vừa nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào.

  Trả lời:

  Tên sự vật được nhân hóa Các sự vật được gọi bằng gì Các sự vật được tả bằng những từ nào Tác giả vừa nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào.
  – Mây Chị Kéo đến
  – Trăng sao Trốn
  – Sấm Ông Vỗ tay cười
  – Đất Hả hê uống nước, Nóng lòng chờ đợi
  – Mưa Xuống Tác giả thu thỉ với mưa nói với một người bạn thân thiết, trong lời nói còn chứa đựng sự dỗ dành, năn nhỉ. Xuống đi nào mưa ơi.
  – Mặt trời Ông Bât lửa

  2: Gạch chân toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”

  a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

  b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

  c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân đã lập đền thờ ở quê hương ông.

  Trả lời:

  a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

  b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

  c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân đã lập đền thờ ở quê hương ông.

  3: Đọc lại bài tập đọc Ở lại chiến khu và trả lời câu hỏi :

  Câu hỏi Trả lời
  a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở dâu ………………….
  b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đâu ? ……………………
  c) Vì lo cho các chiến sĩ nhò tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì ? …………………….

  Trả lời:

  Câu hỏi Trả lời
  a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở dâu Câu chuyện kể trong điền ra vào thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ò trèn một chiến khu.
  b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đâu ? Trên chiến khu, các chiến sĩ lạc nhỏ tuổi sống trong một cái lán
  c) Vì lo cho các chiến sĩ nhò tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì ? Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyến họ về sống với gia đình.

  Chính tả Tuần 21 trang 15 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

  1: Điền tr hoặc ch vào chỗ trống :

     ….í thức là những người …uyên làm các công việc ….í óc như dạy học, ….ữa bệnh, …ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động ….ân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ …..í thức đang đem hết ….í tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

  Trả lời:

     Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực cùa mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

  2: Đặt dấu hỏidấu ngã trên chữ in đậm

     Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ơ đâu, ta cung gặp nhưng trí thức đang lao động quên mình. Các ki sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, ki thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các ki sư cơ khí cùng công nhân san xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành người có ích cho xa hội. Các bác si chưa bệnh cho dân.

  Trả lời:

     Trên ruộng đồng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, đâu ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các sư nông nghiệp nghiên cứu giồng lúa mới, thuật trồng trọt, chăn nuôi mới. Các sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta thành có ích cho hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân

  Tập làm văn Tuần 21 trang 15, 16 VBT Tiếng Việt 3 Tập 2

  1: Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi tranh nghề nghiệp và công việc của những người trí thức.

  a)

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tap Lam Van Tuan 21 Trang 15 16 Vbt Tieng Viet 3 Tap 2 1

  b)

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tap Lam Van Tuan 21 Trang 15 16 Vbt Tieng Viet 3 Tap 2 2

  c)

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tap Lam Van Tuan 21 Trang 15 16 Vbt Tieng Viet 3 Tap 2 3

  d)

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 | Giải VBT Tiếng Việt 3 Tap Lam Van Tuan 21 Trang 15 16 Vbt Tieng Viet 3 Tap 2 4

  Trả lời:

  a) Nghề nghiệp: bác sĩ

  Công việc đang làm: khám bệnh cho bệnh nhân.

  b) Nghề nghiệp: giáo viên.

  Công việc đang làm : giảng bài cho học sinh tiểu học.

  c) Nghề nghiệp:kĩ sư , kiến trúc sư.

  Công việc đang làm: đang trao đổi, bàn bạc trước mô hình quy hoạch khu dân cư hiện đại của thành phố với đồng nghiệp.

  d) Nghề nghiệp: nhà nghiên cứu.

  Công việc đang làm: nghiên cứu hóa chất dưới kính hiền vi.

  2: Dựa theo truyện Nâng niu từng hạt giống, trả lời các câu hỏi sau:

  a) Viện nghiên cứu nhận được quà gì ?

  b) Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay hạt giống ?

  .

  c) Ông đã làm gì để bảo vệ giống lúa ?

  Trả lời:

  a) Viện nghiên cứu nhận được quà gì ?

     Viện nghiên cứu nhận được quà là mười hạt thóc giống qúy

  b) Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay hạt giống ?

     Vì lúc ấy trời đang rét đậm, nếu đem gieo ngay giống có thể mầm của những hạt giống đó không

  c) Ông đã làm gì để bảo vệ giống lúa ?

     Ông chia mười hạt giống thành hai phần. Năm hạt, Ông trồng phòng thí nghiệm. Năm hạt còn lại , ông ngầm ấm, gói vào khăn, tới tối ủ trong người, trùm chăn ủ ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mẩm.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1022

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email