Lý Thuyết & 150 Câu Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 (Có Lời Giải)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa nói đến nội dung nào của cạnh tranh?

A.Tính chất của cạnh tranh.

B. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh.

C. Mục đích của cạnh tranh.

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

Câu 2: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là?

A.Giành nhiều nguồn hàng.

B. Giành nhiều điều kiện thuận lợi về mình.

C. Giành nhiều nguồn vốn.

D. Giành nhiều lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Đáp án: D

Câu 3: Mục đích của cạnh tranh được thể hiện?

A.Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.

B. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và đơn đặt hàng.

C. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

Câu 4: Cạnh tranh có mấy loại?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Đáp án: C

Câu 5: Trên thị trường nhiều người có cùng loại hàng hóa đem bán nhưng có ít người mua hàng hóa thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Đáp án: A

Câu 6: Trên thị trường hành hóa đem ra bán ít nhưng người mua hàng hóa đó quá nhiều thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Đáp án: B

Câu 7: Sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trong cùng 1 ngành hàng thuộc loại cạnh tranh nào?

A. Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Đáp án: C

Câu 8: Sự ganh đua về kinh tế giữa các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất khác nhau thuộc loại cạnh tranh nào?

A.Cạnh tranh giữa người bán với nhau.

B. Cạnh tranh giữa người mua với nhau.

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành.

D. Cạnh tranh giữa các ngành.

Đáp án: D

Câu 9: Trong nền sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh giữ vai trò?

A. Động lực kinh tế.

B. Nền tảng kinh tế.

C. Tiền đề kinh tế.

D. Cơ sở kinh tế.

Đáp án: A

Câu 10: Mặt hạn chế của cạnh tranh được Nhà nước điều tiết thông qua?

A. Giáo dục.

B. Pháp luật.

C. Các chính sách kinh tế-xã hội.

D. Cả A,B,C.

Đáp án: D

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1179

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email