Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Tia

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn gọi là một nửa đường thẳng gốc O.

Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

Ví dụ: Tia Ox

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.

Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

3. Hai tia trùng nhau

Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc

Ví dụ: Điểm A thuộc tia Ox thì hai tia Ox và OA trùng nhau

Chú ý: Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

A. Ox        B. Ox, Oy, Oz, Ot        C. Ox, Oy, Oz        D. xO, yO, zO, tO

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Chọn đáp án B.

Câu 2: Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

A.

B.

C.

D.

    • Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

    • Hình B: Hai tia AB và Ax đối nhau nên B sai.

    • Hình C: Hai tia AB và Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên C sai.

    • Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

A. M và A nằm cùng phía so với B        B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M        D. M nằm giữa A và B

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

    • TH 1:

    Từ hình vẽ ta thấy C sai.

    • TH 2:

    Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được        B. X        C. B        D. M

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

A. 2        B. 0        C. 4        D. 1

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Vẽ hai tia đối Ox, Oy

a) Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

a) Các tia trùng với tia Ay là AO, AB

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì chúng không chung gốc.

Câu 2: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự

a) Viết tên các tia gốc A, góc B, gốc C.

b) Viết các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

a)

Có 6 tia: AB, AC, BC, BA, CA, CB

b) Các tia trùng nhau

    + Tia AB và tia AC trùng nhau.

    + Tia CB và tia CA trùng nhau.

c)

    + A thuộc tia BA.

    + A không thuộc tia BC.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 944

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống