Mục lục Giải vở bài tập Khoa học 4

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài 1. (trang 7 VBT Khoa Học 4): Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B cho phù hợp.

Lời giải:

Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4 Bai 3 Trao Doi Chat O Nguoi Tiep Theo 1

Bài 2. (trang 8 VBT Khoa Học 4): Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

Ô-xi; khí các-bô-níc; chất dinh dưỡng; các chất thải; ô-xi và các chất dinh dưỡng; khí các-bô-níc và các chất thải

Lời giải:

Giải vở bài tập Khoa Học lớp 4 | Giải VBT Khoa Học 4 Bai 3 Trao Doi Chat O Nguoi Tiep Theo 2

Bài 3. (trang 8 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Lời giải:

   3.1 Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?

   a. Vận động, hô hấp, tiêu hóa.

   b. Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa.

   c. Vận động, tuần hoàn, hô hấp.

   (d) Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

   3.2 Cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi chất ở bên trong cơ thể.

   a. Tiêu hóa

   (b) Tuần hoàn

   c. Hô hấp

   d. Bài tiết

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận