Sách Giáo Khoa Vật Lý 12

20. mạch dao động20. mạch dao động20. mạch dao động

20. mạch dao động

Bài 20. mạch dao động –

một cuộn cảm có độ tự cảm l mắc với một tụ điện có điện dung c’ thành một mạch điện kín gọi là mạch dao động (h.20.1b). nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi như bằng không, thì mạch là một mạch dao động lí tưởng. tụ điện sẽ phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần, tạ ột dòng điệ chiều trong mạch. 3. người ta sử dụng điện áp xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài. mạch ngoài ở đây là các bộ phận khác của các mạch vô tuyến. ví dụ : muốn xem dạng đồ thị biến thiên của điện áp, người ta nối hai bản này với lối vào của một dao động kí điện tử (h.20.3a). ta sẽ thấy trên màn hình của dao động kí xuất hiện một hình sin (h.20.3b). ii – dao động điên từ tự do trong mach dao động-east1. sự biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởngnghiên cứu về mặt lí thuyết sự biến thiên điện tích của một bản nhất định (bản trên của tụ điện trong hình 20.2 chẳng hạn) của mạch dao động, người ta thu được kết quả sau :q = qocos(ወt + ዋ) (20.1) 1 với: () r h = (20.2) vlc () là lẩn số góc của dao động. đơn vị của () là rad/s. hình 20,35q > 0 ứng với lúc bản mà ta xét tích điện dương. po9°”’ode2o09’từ phương trình về q, ta sẽ tìm được phươngtrình về i :ldg – t*=古= icos(aot + p + 5) (20.3) või: 10 = θρω (20.4) i > 0 ứng với dòng điện có chiều chạy đến bản mà ta xét.chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. lúc t = 0 thì q = * c = qọ và i = 0. ta suy ra (p = 0.các công thức (20.1) và (20.3) thành ra:7 q = qợcos(of và i = 1ọcos(of + 3)vậy, điện tích 4 của một bản tụ điện và cường độ dòng điện ỉ trong mạch dao động biên thiên điêu hoả theo thời gian : i sớm pha so với q.| c.1. hãy vẽ đô thị biểu diễn các hàm số q(t) và f(t) ở các công thức (20.1) và (20.3) ứng với () = 0 trên cùng một hệ trục toạ độ,các kết quả trên phù hợp khá tốt với thực nghiệm.105 1062. định nghĩa dao động điện từ tự do ta dễ dàng chứng minh cường độ điện trường e trong tụ điện tỉ lệ thuận với điện tích q của tụ điện; cảm ứng từ b trong ống dây tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện i qua ống dây. do đó ta có định nghĩa sau : sự biến thiên điều hoả theo thời gian của điện tích 4 của một bản tự điện và cường độ dòng điện ị { hoặc cường đó lll l s l l l l l l l l gọi là dao động điện từ [ự do.3. chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao độngchu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động riêng của mạch dao động gọi là công thức tôm-xơn :1.t = 2tvlc và f= — — f 2r vlc (20.5)- a. thì tần số dao đôu_l vào cỡ milihenry, бр riêng của mạch dao động vào cỡ mêgahéc.iii – nảng lượng điên từở lớp 11, ta đã biết: khi một tụ điện được tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng gọi là năng lượng điện trường; khi có một dòng điện chạy qua một cuộn cảm thì từ trường trong cuộn cảm sẽ dự trữ một năng lượng gọi là năng lượng từ trường.vậy, khi một mạch dao động hoạt động thì trong mạch có cả năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ.nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.điều hoà theo thời gian.ܐ ܒ ܢܝ ܢܝ ܬܝ ܥܝܬܐ 4- ܢܝ ܬ ܝ ܬ ܒ ܒ ܒ ܐܠܒ ܝ ܢܝܘܝܠ ܓ ܢܝ ܥܕܬܐ – ܘܠܶܩ ܘܝ ܓܝܥܩ ܐ ܝܬܐܘ ܢܝ ܩ ܬܓܬܐ ܘ ܘ ܘܝ. ཡི་ ܒ ܬܝ ..| gọi là dao động điện từ tự do trong mạch. công thức tôm-xơn về chu kì dao động riêng của mạcht = 2πνlctổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm – ܥܘ ܢܝ ܠܝ ܐܒ 1 ܚ ܢܝ ܠ ܗܝ ܬ ܠܐ ܬ ܘܐܠܝ ܡܝ ܗ ܝ ܥܬܐ ,, – – – – – – – -câu hối va bai tâp. mạch dao động là gì? lấy quy ước về dấu củai và q như trong phần lí thuyết.nều định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong 7. nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì mạch dao động. của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào ? . viết công thức tính chu kì và tần số dao động3a. tăng. riêng của mạch dao động. – b. giåm. 4. dao động điện từ tự do là gì? c. không đổi.5. năng lượng điện từ là gì ? 6. sự biến thiên của dòng điện ị trong một mạchdao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện ?d. không đủ cơ sở để trả lời. tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120 pf và cuộn cảm có độ tự cảm là 3 mh.a. i. cùng pha với q. b.j ngược pha với q. c.jsớm pha sο νό 4.d.j trẻ pha so với q.107

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.4 / 5. Số lượt đánh giá: 9

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email