Tải ở cuối trang

Sách Giáo Khoa Vật Lý 8Bài 27. sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt –

Trong các hiện tượng cơ và nhiệt luôn luôn xảy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác, sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. Trong khi truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, các năng lượng trên tuân theo một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên mà chúng ta sẽ học trong bài này. I – SU TRUYÊN_CO NANG, NHIÊT NANG TU VÂT NAY SANG VÂT KHÁC Hay mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu Ở cột bên phải bảng 27.1 Bảng 27.1 H Hiện tượng Sự truyền năng lượng Hòn bị truyền …(1)… cho miếng gÖ. Hòn bị thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyến động. Thá một miếng || Miếng nhôm truyền nhôm đa được nung || …(2)… cho cỐc nước. nóng vào một Cốc nước lạnh. Viên đạn từ nòng || Viên đạn truyền Súng bay ra, rol || …(3). Và … (4). xuống biến, nguội đi || cho nước biến.Hay mô tả sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu Ở cột bên phải bảng 27.2. Hiện tượng Khi bỏ tay giữ con | lác, con lắc chuyến | động nhanh dân từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rối lại chuyến động nhanh dân từ C đến B, chậm dân từ B đến A. в Ống nghiệm nóng lên, dân nở, đấy nút bật lên và lạnh đi. Sự chuyén hoá năng lượng Khi con lác chuyến động từ A đến B …(5)… đa chuyến hoá dân thành …(6)….. Khi con lắc chuyển động từ B đến C … (7). da chuyén hoá dân thành …(8). ༄། Dùng tay cọ xát …(9)… của tay đa miếng đồng lên mật 1 chuyển hoá thành bàn, miếng đồng …(10)… của miếng nóng lên. kim loại. H Đun nóng Ống …(11)… của khÔng nghiệm. Không khí khí và hơi nước đa và hơi nước trong || chuyến hoá thành …(12)… của nút. III – SƯ BẢO TOAN NANG LUONG TRONG CAC HIÊN TƯONG COVA NHIÊT Bảng những quan sát và thí nghiệm chính xác, người ta đa chứng tỏ được là trong các hiện tượng cơ và nhiệt : “Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyển từ vật này sang vật khác, chuyến hoá từ dạng này sang dạng khác”.Đó chính là nội dung của định luật bảo toàn và chuyến hoá năng lượng, một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên. Hay tìm Ví dụ về Sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ Và nhiệt đã học. TV – VÂN DUNG Hay tìm thêm Ví dụ, ngoài những Ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác : Sự chuyến hoá giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng. Tại Sao trong hiện tượng hòn bị va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chi chuyển động được một đoạn ngăn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng đa biến đi đầu ? Tại Sao trong hiện tượng Vể dao động của con lắc, con lắc chi dao động trong một thời gian ngân rồi dừng lại. Ở Vị trí cân băng ? Cơ năng của con lắc đa chuyển hoá thành dạng năng lượng nào ? & Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. • Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. CO thẻ em chưa biết Từ năm 1840 đến năm 1849, nhà bác học Jun (1818 – 1889) người Anh đã làm nhiều thí nghiệm để Chứng minh sự tương đương giữa Công và nhiệt lượng, nghĩa là Chứng minh sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và nhiệt. Sau đây là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông (H.27.1). Khi các vật nặng M rơi xuống, chúng thực hiện R Công làm quay các lá kim loại L đặt trong nước, do đó làm cho nước nóng lên. Các phép đo chính Xác cho thấy Công do các quả nặng thực hiện được đúng bằng nhiệt lượng mà nước nhận được, nghĩa là Cơ năng của các quả nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1100

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống