Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

hiện tượng khúc xạ ánh sánghiện tượng khúc xạ ánh sánghiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 40. hiện tượng khúc xạ ánh sáng –

đặt mất nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trên (hình 40 la), ta không nhìn thấy đầu dưới của đũa. giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào bār (hình 40 lb), liệu có nhìn thấy đầu dưới của dua hay khóng ?|- hiên tưong khúcxa ánh sáng1. quan sátquan sát hình 402 và nêu nhận xét vé đường truyền của tia sáng:a) từ s đến i (trong không khí). b) từ 1 đến k (trong nước). c) từ s đến mặt phân cách rồi đến k.2. kết luậntia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác) thì bị gây khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sá108>~~৮hình 40,1 3. một vài khái niệm trên hình 402 người ta gọi: – i là điểm tới, si là tia tới. – ik là tia khúc xạ. – đường nn’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới.~~~~ صبر – sin là góc tới, kí hiệu là 1.یہ صبر – kin’ là góc khúc xạ, kí hiệu là r. – mặt phẳng chứa tia tới si và pháp tuyến nn’ là mặt phăng tới. 4. thí nghiệm quan sát đường truyền của một tia sáng từ không khí sang nước. bố trí thí nghiệm như hình 40…2 nhúng thẳng đứng một phân của miếng gỗ phẳng vào trong nước. chiếu tia sáng là là trên mặt miếng gỗ tới mặt phân cách pq tại điểm tới i. hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không. hình 40…2 góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn ? (372. hãy để xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi góc tới hay không. 5. kết luậnkhi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: – tìa khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. – góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.hay thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ.|-sự_khúcxa củatia sáng kh| truyên tư nưởcsang không khí 1. dự đoán kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không ? đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó.109 2. thí nghiệm kiểm tra có thể dùng phương pháp che khuất sau đây để vẽ đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí. a). bố trí thí nghiệm như hình 40.3, trong đó a và b là vị trí căm hai đình ghim trên phân miếng gỗ nhúng trong nước. b) tìm vị trí đặt mắt để thấy đình ghim b che khuất định ghim a. đưa đình ghim c tới vị trí sao cho nó che khuất đông thời cả a và b (đình ghim c không được vẽ trên hình 40.3),hh: 403chứng minh rằng: đường nối các vị trí của ba đình ghìm a, b, c là đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim a tới mắt. nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. so sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới.3. kết luận khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì:– tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. – goc khúc xạ lớn hơn góc tới.iii – vândung (974. phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng. (88] giải thích hiện tượng nêu ra ở phản mở Bài.từ môi trường trong suốt mày sang môi trường trong suốt khác bị l l l s l l l ss sl l l l l l l khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. khi tia sáng truyến được từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới.hiện tượng tia sáng truyền gây khúc:сотневмонид ветnếu ai không biết hiện tượng khúc xạ ánh sáng, họ thường ước lượng nhấm độ sâu của nước. các em nhỏ cần lưu ý khi tập bơi, vì qua con mắt của chúng ta đáy hồ ao, sông ngòi, suối, bể chúa nước… hình như nông hơn gần 1/3 độ sâu thực của nó. nếu tin vào độ sâu nhìn thấy đó có thể sẽ gặp nguy hiểm.110

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 967

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email