Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

thấu kính hội tụthấu kính hội tụthấu kính hội tụ

Bài 42. thấu kính hội tụ –

bạn kiên : cậu dùng loại kính gì hứng ảnh sáng mặt trời mà lại đốt chảy được miếng giấy trên sân như vậy ? bạn long: anh tở bảo đó là thấu kính hội tụ. bạn kiên: thấu kính hội tụ là gì nhi 2|-đác điên4 của thấu kinh hôi tụ1. thí nghiệm bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ.nguồn sángthấu kínhchùm tia khúc xạ ra khỏi thâu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hóil tu ? = tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.//ình 42.]hình 42.2113 2. hình dạng của thấu kính hội tụ tìm hiểu, so sánh độ dày phân rìa so với phán giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm. = thấu kính được làm bằng vật liệu trong suốt (thường là thuỷ tinh hoặc nhựa). tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính hội tụ được mô tả trên hình 42.3a, b, c, kí hiệu thấu kính hội tụ được vẽ như hình 42.3d.|-truc.chính, quang tâm, tiêu điêm, tiêu cư của thấu kinh hoitu1. trục chính quan sát lại thí nghiệm. ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? tìm cách kiểm tra điều này. m. trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ, có một tia cho tia lótruyên thẳng không đổi hướng. tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính (a) của thấu kính.2. quang tâm trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm o trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. điểm o gọi là quang tâm của thấu kính.3. tiêu điểm{8! quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ f của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4. vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?114а) b) с) d) hình 42,3 δ ο hình 424eat 42 thấu kính hôi tụbạn kiên : cậu dùng loại kính gì hứng ảnh sáng mặt trời mà lại đốt chảy được miếng giấy trên sân như vậy ? bạn long: anh tở bảo đó là thấu kính hội tụ. bạn kiên: thấu kính hội tụ là gì nhi 2|-đác điên4 của thấu kinh hôi tụ1. thí nghiệm bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ.nguồn sángthấu kínhchùm tia khúc xạ ra khỏi thâu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hóil tu ? = tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.//ình 42.]hình 42.2113

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1161

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email