Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9. sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn –

ở lớp 7, ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất tốt, chỉ kém có bạc, nhưng lại rẻ hơn bạc rất nhiều. vì thế đồng thường được dùng làm dây dẫn để nối các thiết bị và dụng cụ trongcác mạng điện. vậy căn cứ vào đặc trưng nào để biết chính xác vật liệu này dẫn điệ7 fốt hơn vật liệu kĩa 2|- sư phu thuốc của điên tro vao vât liêu lan4 dây dân để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì ?1. thí nghiệm a) hãy vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dân. b) lập bảng ghi kết quả thí nghiệm. c) tiến hành thí nghiệm. d) từ kết quả thí nghiệm hãy rút ra nhận xét xem điện trở của các dây dản này là như nhau hay khác nhau.2. kết luậnđiện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.|-điên trosuất – công thức điên tro = 1. điện trở suất sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu. điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẩn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là imo. điện trở suất được kí hiệu là p (đọc là “rõ”). đơn vị của điện trở suất là 62 m (đọc là “ôm mét”).bảng 1: điện trở suất ở 20°c của một số chấtkim loai p (s2.m) hopkim p (s2.m) bac 1.6.10* nikėlin 0.40.106 đông 1.7.108 manganin 0,43.106 nhôm 2,8.108 constantan 0,50.106 vonfam 5.5.108 nicrom 1.10.106 sät 12.0.108 dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài 1 = 1 m và có tiết diện là s = 1 mm. 2. công thức điện trở để xây dựng công thức tính điện trở r của một đoạn dây dẫn có chiều dài 1, có tiết diện s và làm bằng vật liệu có điện trở suất p, hãy tính theo các bước như bảng 2. bảng 2 dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở của các bước tính điên tro suát po) day dan (s2)1 chiều dài 1 m tiết diện 1m” r = 2 chiều dài 1 (m) tiết diện lmo r2 = 3. chiều dài 1 (m) tiết diện s (m”) r =3. kết luận điện trở r của dây dẫn được tính bằng công thức: r = ptrong đó: p là điện trở suất (q.m), i là chiều dài dây dân (m), s là tiết diện dây dân (m”). iii – vân dưng tính điện trở của đoạn dây đông dài i = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy t = 3,14). từ bảng 1 hãy tính : + điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1 mm”. + điện trở của sợi dây nikelin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy tt = 3, 14). + điện trở của một dây đông dài 400m và có tiết dien 2mmo. một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20°c có điện trở 2592, có tiết diện tròn bán kính 0,01mm. hãy tính chiếu dài của dây tóc này (lấy tt = 3, 14).o diệm trở suất của vật liệu càng nhỏ thị vật liệu đó dẫn điện càng tốt & điện trở của dãy dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài 1 của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện s của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫnf = p 5 -cở theemchua biet1. điện trở của các dây nối bằng đông trong một mạch điện là rất nhỏ, chẳng hạn như điện trở của dây đồng đã được tính trong c4 trên đây. vì thế ta thường bỏ qua điện trở của các dây nối trong mạch điện.2. điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ nên điện trở của các dây dẫn cũng phụ thuộc nhiệt độ. khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của kim loại tăng và điện trở của dây dẫn làm bằng kim loại cũng tăng. điện trở ملا کر حطح۔ مراقبہ ۔ ܬܝ ܚ ܢܚܬܢܚ ܢܚܬ .lia a al – – – ساد – – سا – – – -l ܫ ܢܚܬ ܓܝ ܢܚܫܬܚ- ܓܫܧ =میر 4یمđiện trở mẫu.27

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1106

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email