Unit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National ParksUnit 11 National Parks

Unit 11 National Parks –

What happens to the natural environment of Phu Quoc Island for the time being? B. It because of excessive litter thrown by tourists and local people. (destroy/Use the present progressive.) 6. A. Why are you still here? You on the flight to London. (be / Use the modal auxiliary “must” and the perfect aspect.)B. Well, my flight was canceled due to heavy snow there.47

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận
Đăng vào Chưa được phân loại