Unit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor ActivitiesUnit 6 School Outdoor Activities

Unit 6 School Outdoor Activities –

Have you decided to apply for that job? B. Yes, I did last week. I for that job tomorrow. A. will apply B. am going to apply C. am to apply .A.. I can’t do this exercise. B. I you. help will help am going to help What tonight? Nothing special. are you doing will you do do you do Could I have a word with you, please? Sorry. My train in five minutes. is going to leave leaveswill leave83

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận
Đăng vào Chưa được phân loại