Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Chương 1: Sự điện li

  Chương 2: Nhóm Nitơ

  Chương 3: Nhóm cacbon

  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

  Chương 5: Hiđrocacbon no

  Chương 6: Hiđrocacbon không no

  Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

  Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

  Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

  HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP

   Chương 1: Sự điện li

   Chương 2: Nhóm Nitơ

   Chương 3: Nhóm cacbon

   Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

   Chương 5: Hiđrocacbon no

   Chương 6: Hiđrocacbon không no

   Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

   Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

   Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

    

   Print Friendly, PDF & Email

   Bài giải này có hữu ích với bạn không?

   Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

   Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

   Bình luận