Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Chương 1: Sự điện li

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 2: Nitơ – Photpho

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 3: Cacbon – Silic

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 4: Đại cương về hoá học hữu cơ

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 5: Hiđrocacbon no

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 6: Hidocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hoá về hiđrocacbon

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Phần thứ hai. Dạy học các bài cụ thể

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận