Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Lý thuyết & Trắc nghiệm Địa Lí 7

   Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường

   Phần 2: Các môi trường địa lí

    Chương 1: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.

    Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.

    Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

    Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

    Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

    Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

    Chương 6: Châu Phi

    Chương 7: Châu Mĩ

    Chương 8: Châu Nam Cực

    Chương 9: Châu Đại Dương

    Chương 10: Châu Âu

     

    Print Friendly, PDF & Email

    Bài giải này có hữu ích với bạn không?

    Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

    Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

    Bình luận