Sách Giáo Viên Địa Lí Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Địa Lí Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CỤ THỂ

  Phần một – THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

  Phần hai – CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

   Chương I. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

   Chương II. MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

   Chương III. MÔI TRƯỜNG HOÀNG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

   Chương IV. MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

   Chương V. MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

   Phần ba – THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

   Chương VI. CHÂU PHI

   Chương VII. CHÂU MĨ

   Chương VIII. CHÂU NAM CỰC

   Chương IX. CHÂU ĐẠI DƯƠNG

   Chương X. CHÂU ÂU

    

   Print Friendly, PDF & Email

   Bài giải này có hữu ích với bạn không?

   Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

   Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

   Bình luận