Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

  Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

   Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

   Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

   Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

   Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

   Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

   Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

     

    Print Friendly, PDF & Email

    Bài giải này có hữu ích với bạn không?

    Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

    Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

    Bình luận