Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

 

Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Phần hai – NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

  A – KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

  B – LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

   Chương 1 – BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGỘ – ĐỊNH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

   Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (2 tiết)

   Chương II – NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XI)

   Bài 11 – Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (2 tiết)

   Bài 12 – Đời sống kinh tế – văn hoá (2 tiết)

   Chương III – NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

    Bài 13 – Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (2 tiết)

    Bài 14 – Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XII) (4 tiết)

    Bài 15 – Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (2 tiết)

    Bài 16 – Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (2 tiết)

    Chương IV – ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

    Bài 19 – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (3 tiết)

    Bài 20 – Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (4 tiết)

    Chương V – ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

     Bài 22 – Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) (2 tiết)

     Bài 23 – Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVII (2 tiết)

     Bài 25 – Phong trào Tây Sơn (4 tiết)

     Chương VI – VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

      Bài 27 – Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (2 tiết)

      Bài 28 – Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX (2 tiết)

      Phần ba – LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

       

      Bài giải này có hữu ích với bạn không?

      Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

      Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1116

      Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

      Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!