Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

 

Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Phần hai – NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

  A – KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

  B – LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

   Chương 1 – BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGỘ – ĐỊNH – TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

   Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (2 tiết)

   Chương II – NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XI)

   Bài 11 – Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) (2 tiết)

   Bài 12 – Đời sống kinh tế – văn hoá (2 tiết)

   Chương III – NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

    Bài 13 – Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (2 tiết)

    Bài 14 – Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XII) (4 tiết)

    Bài 15 – Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (2 tiết)

    Bài 16 – Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (2 tiết)

    Chương IV – ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

    Bài 19 – Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (3 tiết)

    Bài 20 – Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527) (4 tiết)

    Chương V – ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

     Bài 22 – Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) (2 tiết)

     Bài 23 – Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVII (2 tiết)

     Bài 25 – Phong trào Tây Sơn (4 tiết)

     Chương VI – VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

      Bài 27 – Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (2 tiết)

      Bài 28 – Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX (2 tiết)

      Phần ba – LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

       

      Bài giải này có hữu ích với bạn không?

      Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

      Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1116

      Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

      --Chọn Bài--

      Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

      Tải xuống