20 câu trắc nghiệm Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện cực hay có đáp án

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1. Tìm phát biểu sai về điện trường

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích

B. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó

C. Điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu

D. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.

Đáp án: D

Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

Độ lớn của cường độ điện trường của một điện tích điểm Q gây ra tại điểm cách nó một khoảng:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua42

Do vậy điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu.

Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau luôn có điện trường do cả hai điện tích gây ra.

Câu 2. Các hình vẽ 3.1 biểu diễn véctơ cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q. Chỉ ra các hình vẽ sai:

A. I và II

B. III và IV

C. II và IV

D. I và IV

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua1

Đáp án: A

Cường độ điện trường do điện tích Q gây ta tại điểm cách nó một khoảng r.

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua43

+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Phương là đường nối điện tích Q đến điểm đang xét.

+ Chiều: hướng về Q nếu Q < 0, hướng ta xa Q nếu Q > 0.

+ Độ lớn

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua44

Câu 3. Tìm phát biểu sai. Vecto cường độ điện trường Ftại một điểm

A. cùng Phương, cùng chiều với lực điện Ftác dụng lên điện tích thử q dương đặt tại điểm đó

B. cùng Phương, ngược chiều với lực điện Ftác dụng lên điện tích điểm q âm đặt tại điểm đó

C. chiều dài biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó

D. cùng Phương, cùng chiều với lực điện Ftác dụng lên điện tích điểm q đặt tại điểm đó.

Đáp án: D

+ Cường độ điện trường E là đại lượng vectơ, gọi là vectơ cường độ điện trường (hay gọi tắt là vectơ điện trường).

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua45

+ Vectơ điện trường E tại một điểm có:

– Phương và chiều của lực tác dụng lên điện tích thử dương đặt tại điểm đó.

Cùng chiều với F nếu q > 0, ngược chiều với F nếu q < 0.

– Chiều dài (Môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó.

– Không phụ thuộc độ lớn của điện tích thử q.

Câu 4. Một điện tích điểm q = -2,5.10-7C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6,2.10-2N. Cường độ điện trường tại M là:

A. 2,4.105 V/m

B. -2,4.105V/M

C. 15.10-9V/m

D. -15.10-9V/m

Đáp án: A

Ta có: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien 5 1 (q là điện tích thử dương) ⇒ E = 2,4.105V/m.

Câu 5. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Đường sức điện trường là những đường có hướng

B. Đường sức điện đi ra từ điện tích dương và kết thúc là điện tích âm

C. Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường khép kín

D. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện

Đáp án: C

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của một vectơ điện trường E tại điểm đó, chiều của đường sức điện là chiều của vectơ điện trường tại điểm đó.

* Các đặc điểm của đường sức điện trường.

– Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện.

– Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ điện trường tại điểm đó.

– Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc từ một điện tích ra vô cùng.

– Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.

Câu 6. Cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm cách nó một khoảng r trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ɛ có độ lớn là :

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua38

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua39

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua40

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua41

Đáp án: D

Cường độ điện trường do điện tích Q gây ta tại điểm cách nó một khoảng r trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ε:

+ Điểm đặt: tại điểm đang xét.

+ Phương là đường nối điện tích Q đến điểm đang xét.

+ Chiều: hướng về Q nếu Q < 0, hướng ta xa Q nếu Q > 0.

+ Độ lớn  Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua42

Câu 7. Hai điểm tích điểm q1 = 2.10-8C ; q2 = 10-8C đặt tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau 12cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM = 8cm ; BM = 4cm là

A. 28125 V/m

B. 21785 V/m

C.56250 V/m

D.17920 V/m

Đáp án: A

Điểm M nằm trong đoạn AB có cường độ điện trường tổng hợp

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua46

Vì q1 > 0 nên E1 nằm trên đường AM chiều từ A đến M, q2 > 0 nên E2 nằm trên đường BM chiều từ B đến M ⇒ E1E2 trên cùng một đường thẳng nhưng ngược chiều

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua47

Câu 8. Hai điện tích điểm q1=9.10-8C ; q2=-9.10-8C đặt tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau 25cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM=15cm ; BM=20cm là

A. 36000 V/m

B. 413,04 V/m

C. 20250 V/m

D. 56250 V/m

Đáp án: B

Hai điện tích điểm q1 = 9.10-8C; q2 = -9.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 25cm.

Điểm M có AM = 15cm; BM = 20cm nên A, B, M nằm ở ba đỉnh của tam giác vuông tại M.

Cường độ điện trường tổng hợp tại M:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua48

Câu 9. Điện tích điểm q1=10-6C đặt tại điểm A ; q2=-2,25.10-6C đặt tại điểm B trong không khí cách nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A,B mà có điện trường tại M bằng 0 thỏa mãn ;

A. M nằm ngoài B và cách B 24cm

B. M nằm ngoài A và cách A 18cm

C. M nằm ngoài AB và cách B 12cm

D. M nằm ngoài A và cách A 36cm

Đáp án: D

Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua49

Vì q1 > 0; q2 < 0 nên M phải nằm ngoài A hoặc B

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua50

Suy ra, M phải nằm ngoài A sao cho r2 = 1,5r1 = r1 + AB.

⇒ r1 = 36cm (cách A 36cm).

Câu 10. Một hạt bụi khối lượng 10-4g mang điện tích q nằm cân bằng trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường Ecó Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là

A. -1,6.10-6C

B.-6,25.10-7C

C.1,6.10-6C

D.6,25.10-7C

Đáp án: B

Hạt bụi nằm cân bằng trong điện trường đều do tác dụng của trọng lực và lực điện trường

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua51

Câu 11. Một quả cầu nhỏ khối lượng 2√3 g mang điện tích 10-5C được treo ở đầu một sợi chỉ tơ đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường E nằm ngang (E = 2000 V/m). Khi quả cầu nằm cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng góc α là

A.300

B.600

C.450

D.530

Đáp án: A

Quả cầu nằm cân bằng trong điện trường đều do tác dụng của trọng lực P , lực điện trường F và lực căng của dây treo T (hình vẽ)

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua52

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua53

Câu 12. Một electron bay trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu từ bản âm sang bản dương. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm.Cường độ điện trường đều là 9.104V/m. Electron có điện tích e=-1,6.10-19 C, khối lượng m=9,1.10-31 kg. vận tốc ban đầu của electron bằng 0.Thời gian bay của electron là:

A. 1,73.10-8s

B.1,58.10-9s

C.1,6.10-8s

D,1,73.10-9s

Đáp án: B

E có phương vuông góc với hai bản, có chiều từ dương sang bản âm

Lực điện F = qE cùng phương, ngược chiều E vì q = e < 0

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua54

Chọn gốc thời gian khi electron bắt đầu chuyển động, ta có:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua55

Câu 13. Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua34

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua35

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua36

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua37

Đáp án: A

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua56

+ Ta dễ thấy rằng các cường độ điện trường thành phần do các điện tích gây ra tại O chỉ khác nhau về chiều và có cùng độ lớn:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua57

+ Mặc khác các cặp véctơ:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua58

Về mặt độ lớn ta có:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua59

Câu 14. Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông, cạnh a đặt ba điện tích dương có cùng độ lớn q. Trong đó điện tích tại A và C là điện tích dương, còn điện tích tại B là điện tích âm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do ba điện tích gây ra tại điểm D.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Suaa1

Đáp án: C

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua60

+ Các điện tích tại các đỉnh A, B, C và D gây ra tại đỉnh D của hình vuông các véctơ cường độ điện trường EA, EBEC có phương chiều như hình vẽ và độ lớn:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua61

+ Cường độ điện trường tổng hợp có độ lớn:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Suaa2

Câu 15. Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông ABCD cạnh 6 cm trong chân không, đặt ba điện tích điểm q1 = q3 = 2.10-7C và q2 = -4.10-7 C. Xác định điện tích q4 đặt tại D để cường độ điện trường tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O bằng 0.

A. -4.10-7C

B.3.10-7C

C.-2,5.10-7C

D.5.10-7C

Đáp án: A

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua63

+ Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm O của hình vuông:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua64

+ Trong đó E1 , E2 , E3 , E4 lần lượt là véctơ cường độ điện trường do các điện tích q1, q2, q3, q4 gây ra tại O.

+ Để cường độ điện trường tại O triệt tiêu thì EO = 0

+ Vì q1 = q3 và AO = CO nên:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua65

Câu 16. Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh a đặt hai điện tích điểm q1=q2=4.10-9C trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích q3 có giá trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây ra bởi hệ ba điện tích tại trọng tâm G của tam giác bằng 0.

A. 2.5.10-8C

B. 3.10-9C

C. 4.10-9C

D,5.10-8C

Đáp án: C

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua66

+ Các điện tích tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC gây ra tại trọng tâm G của tam giác các véctơ cường độ điện trường EA, EBEC có phương chiều như hình vẽ và độ lớn.

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua67

Cường độ điện trường tổng hợp tại G:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua68

+ Vì các véctơ cường độ điện trường lần lượt hợp nhau một góc 120º và EA = EB nên để E = 0 thì q1 = q2 = q3

Câu 17. Bốn điểm A, B, C và D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD với AD = a = 3 cm, AB = b = 4 cm. Các điện tích q1, q2 và q3 lần lượt đặt tại A, B và C. Biết q2=-12,5.10-8 và cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng 0. Tính q1 và q3

A. q1= 2,7.10-8C;q3= 6,4.10-8C

B. q1= 5,1.10-8C;q3= 6,4.10-8C

C. q1= 3,7.10-8C;q3= 3,4.10-8C

D. q1= 2,1.10-8C;q3= 3,4.10-8C

Đáp án: A

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua69

+ Véctơ cường độ điện trường tại D:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua70

Theo giả thuyết ED = 0 và q2 < 0 nên q1 và q3 đều dương.

+ Ta có:  Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua71

Vì q1 > 0 nên q1 = 2,7.10-8C

+ Tương tự như vậy ta cũng tìm được: q3 = 6,4.10-8C

Câu 18. Hai điện tích q1 = q2 (q > 0) đặt tại hai điểm A và B với AB = 2a. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn h. Xác định h để cường độ điện trường tại M cực đại.

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua26

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua27

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua28

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua29

Đáp án: C

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua76

Cường độ điện trường tại điểm M là

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua77

Trong đó E1, E2 là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua78

Suy ra: Cường độ điện trường tổng hợp tại M:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua79

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua80

EM cực đại khi

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua81

Câu 19. Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích V = 10 mm3, khối lượng m = 9.10-5 kg. Dầu có khối lượng riêng D = 800 kg/m3. Tất cả được đặt trong điện trường đều,E hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Tính điện tích mà hòn bi tích được để nó có thể lơ lửng trong dầu. Cho g = 10 m/s2.

A. 2,5.10-8C

B. 2.10-9C

C. 4.10-9C

D. 5.10-8C

Đáp án: B

+ Hòn bi chịu tác dụng của ba lực: Trọng lực P ; Lực đẩy Acsimet FA ; Lực điện F

+ Để hòn bi nằm cân bằng thì hợp lực giữa lực điện và lực đẩy Acsimet phải đúng bằng trọng lực của hòn bi, ta có:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua72

Câu 20. Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1=4.10-6 và q2=-6.10-6 . Xác định cường độ điện trường do hai điện tích điểm này gây ra tại C, biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3=-5.10-8 đặt tại C.

A. 2,53N

B. 0,34N

C. 0,32N

D. 0,17N

Đáp án: D

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua73

+ Cường độ điện trường do các điện tích q1 và q2 gây ra tại C có chiều như hình vẽ và có độ lớn:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua74

+ Lực điện tác dụng lên q3 ngược chiều với EC và có độ lớn:

 Bai Tap Trac Nghiem Dien Truong Va Cuong Do Dien Truong Duong Suc Dien Sua75

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 931

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email