Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 18,45 + 7,39 + 5,06

b) 39,472 – 25,807

c) 23,14 x 6,5

d) 101,25 : 7,5

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 17,608 có giá trị là:

A. 8/10   B. 8/100     C. 8/1000    D. 8

b) Phân số 5/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,8    B. 0,58   C. 0,62   D. 0,625

c) 20% của 250m là:

A. 5m    B. 50m    C. 25m    D. 20m

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 1,75m2 =…cm2 là:

A. 175   B. 17500     C. 1750    D. 17050

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 70% của 1 000 000 đồng là 70 000 đồng ▭

b) 50% của 70 000 đồng là 35 000 đồng ▭

c) 20% của 1,2 tấn là 240kg ▭

d) 15% của 1m3 là 15dm3

Bài 4. Một mnahr vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 13m. Người ta dùng 28% diện tích mảnh vườn để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài 5. Xã Minh Khai có tổng diện tích đất là 1170ha. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm đất làm nhà ở, đường xá, nông nghiệp và ao, hồ, song, ngòi.

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Đất làm nhà ở là …ha

b) Đất làm đường xá là ..ha

c)Đất làm nông nghiệp là …ha

d) Đất làm ao, hồ, sông, ngòi là…ha

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 7 Giua Ki 2 Cau 5

Bài 6. Người ta đúc cột bê tong để đóng móng cầu có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 6m, mặt cắt ngang của cột có cạnh đều 30cm. Tính thể tích cột bê tông đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 7 Giai Giua Ki 2 Cau 1

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 7 Giai Giua Ki 2 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 7 Giai Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.

Diện tích mảnh đất đó là:

   15 x 13 = 195 (m2)

Diện tích đất để làm nhà là:

   195 x 28 : 100 = 54,6 (m2)

      Đáp số: 54,6m2

Bài 5.

a)234      b) 117

c) 468       d) 351

Bài 6.

Đổi 30cm = 0,3m

Thể tích của cột bê tong đó là:

   0,3 x 0,3 x 6 = 0,54 (m3)

      Đáp số: 0,54m3

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận