Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 3. Đặt tính rồi tính

128472 : 3        230855 : 5

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 44: Chia cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 44 Chia Cho So Co Mot Chu So A01

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 105 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 44: Chia cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 44 Chia Cho So Co Mot Chu So A02

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 44: Chia cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 44 Chia Cho So Co Mot Chu So A03

Câu 2. (trang 106 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính rồi viết (theo mẫu):

Giải Toán 4 VNEN Bài 44: Chia cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 44 Chia Cho So Co Mot Chu So A04

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 44: Chia cho số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 44 Chia Cho So Co Mot Chu So A05

Câu 3. (trang 106 Toán 4 VNEN Tập 1). Giải bài toán: Người ta đổ đều 15429 lít xăng vào 3 bể. Hỏi mỗi bể chứa có bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Mỗi bể chứa có số lít xăng là:

    15429 : 3 = 5143 (lít)

Đáp số: 5143 lít

Câu 4. (trang 106 Toán 4 VNEN Tập 1). Giải bài toán: Người ta xếp 187250 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc?

Trả lời:

Người ta có thể xếp được nhiều nhất số hộp là:

    187250 : 6 = 31208 (hộp) dư 2 cái

Đáp số: 31208 hộp dư 2 cốc

Câu 5. (trang 106 Toán 4 VNEN Tập 1). Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 42506 và 18472

Trả lời:

Số thứ nhất là: (42506 + 18472) : 2 = 30489

Số thứ hai là: 42506 – 30489 = 12017

Vậy hai số cần tìm đó là 30489 và 12017

Câu 6. (trang 106 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng hai cách: (25314 + 42168) : 3 =

Trả lời:

(25314 + 42168) : 3 =

    C1: (25314 + 42168) : 3 = 67482 : 3 = 22494

    C2: (25314 + 42168) : 3 = 25314 : 3 + 42168 : 3 = 8438 + 14056 = 22494

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Em giúp người lớn tính tiền:

a. Mua 2kh thịt bò hết 490000 đồng. Hỏi 1 kg thịt bò giá bao nhiêu tiền?

b. Mua 5 hộp bánh cùng loại hết 875000 đồng. Hỏi một hộp bánh giá bao nhiêu tiền?

Lời giải

a. Mua 1kg thịt bò có giá là:

     490000 : 2 = 245000 (đồng)

b. Mua một hộp bánh có giá là:

    875000 : 5 = 175000 (đồng)

Đáp số: a. 245000 đồng

b. 175000 đồng

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1160

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email