Chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang – Âu Lạc

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 12: Nước Văn Lang giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  1. (trang 36 SBT Lịch Sử 6): Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?

  A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng.

  B. Xuất hiện nhu cầu trị thuỷ, bảo vệ mùa màng.

  C. Xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt và giữa người Lạc Việt với các tộc người khác xảy ra.

  D. Cần phải trị thuỷ để phát triển sản xuất, mâu thuẫn xã hội nảy sinh: xung đột giữa các bộ lạc xảy ra.

  Đáp án D

  2. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng

  A. thế kỷ VIII TCN B. thế kỉ VII TCN.

  C. thế kỷ VI TCN D. thế kỉ V TCN.

  Đáp án B

  3. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Nước Văn Lang tồn tại đến

  A. thế kỉ V TCN. B. thế kỉ IV TCN

  C. thế kỉ III TCN. D. Thế kỉ II TCN.

  Đáp án D

  4. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Kinh đô nước Văn Lang đóng ở

  A. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh).

  B. Thăng Long (Hà Nội)

  C. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

  D. Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ).

  Đáp án D

  5. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Nhà nước Văn Lang đựợc chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là

  A. Lạc hầu. B. Lạc tướng.

  C. Bồ chính. D. Quan lang.

  Đáp án B

  1. (trang 36 SBT Lịch Sử 6): Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?

  A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng.

  B. Xuất hiện nhu cầu trị thuỷ, bảo vệ mùa màng.

  C. Xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt và giữa người Lạc Việt với các tộc người khác xảy ra.

  D. Cần phải trị thuỷ để phát triển sản xuất, mâu thuẫn xã hội nảy sinh: xung đột giữa các bộ lạc xảy ra.

  Đáp án D

  2. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng

  A. thế kỷ VIII TCN B. thế kỉ VII TCN.

  C. thế kỷ VI TCN D. thế kỉ V TCN.

  Đáp án B

  3. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Nước Văn Lang tồn tại đến

  A. thế kỉ V TCN. B. thế kỉ IV TCN

  C. thế kỉ III TCN. D. Thế kỉ II TCN.

  Đáp án D

  4. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Kinh đô nước Văn Lang đóng ở

  A. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh).

  B. Thăng Long (Hà Nội)

  C. Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

  D. Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ).

  Đáp án D

  5. (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Nhà nước Văn Lang đựợc chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là

  A. Lạc hầu. B. Lạc tướng.

  C. Bồ chính. D. Quan lang.

  Đáp án B

  Bài tập 2 (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

  Lời giải:

  – Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.

  – Xã hội có sự phân hoá người giàu – người nghèo.

  – Nhu cầu trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết để giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và chống ngoại xâm

  Bài tập 2 (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

  Lời giải:

  – Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.

  – Xã hội có sự phân hoá người giàu – người nghèo.

  – Nhu cầu trị thuỷ, làm thuỷ lợi, đoàn kết để giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và chống ngoại xâm

  Bài tập 3 (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.

  Lời giải:

  – Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.

  – Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

  – Chưa có luật pháp và quân đội.

  – Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

  Bài tập 3 (trang 37 SBT Lịch Sử 6): Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.

  Lời giải:

  – Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.

  – Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

  – Chưa có luật pháp và quân đội.

  – Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

  Bài tập 4 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó ?

  Lời giải:

  Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu. Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

  Bài tập 4 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó ?

  Lời giải:

  Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu. Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

  Bài tập 5 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng.

  Lời giải:

  Hình chụp các loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm các lưỡi giáo đồng, dao đồng. Sự xuất hiện nhiều loại vũ khí chứng tỏ sự phát triển của nghề săn bắt, nhưng chủ yếu chứng tỏ rằng trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung đột giữa bộ lạc với nhau, giữa các bộ lạc Văn Lang với các tộc người khác. Truyện Thánh Gióng đã phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm.

  Bài tập 5 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng.

  Lời giải:

  Hình chụp các loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm các lưỡi giáo đồng, dao đồng. Sự xuất hiện nhiều loại vũ khí chứng tỏ sự phát triển của nghề săn bắt, nhưng chủ yếu chứng tỏ rằng trong xã hội đã có sự tranh chấp, xung đột giữa bộ lạc với nhau, giữa các bộ lạc Văn Lang với các tộc người khác. Truyện Thánh Gióng đã phản ánh cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm.

  Bài tập 6 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

  Lời giải:

  – Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia – dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời…

  – Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần rất quan trọng cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc ở thời kì sau.

  Bài tập 6 (trang 38 SBT Lịch Sử 6): Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.

  Lời giải:

  – Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia – dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu đời…

  – Tạo tiền đề về vật chất và tinh thần rất quan trọng cho sự phát triển của quốc gia – dân tộc ở thời kì sau.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1153

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email