Chương 5: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  1. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

  A. định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

  B. thuyết vạn vật hập dẫn

  C. lí thuyết tương đối

  D. phát minh ra năng lượng nguyên tử

  Đáp án C

  2. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Câu nói nổi tiếng ‘’ tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” là của .

  A. An-be Anh-xtanh

  B. Nô-ben

  C. Xi-ôn-cốp-xki

  D. Lô-mô-nô-xốp.

  Đáp án B

  3. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là

  A. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

  B. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)

  D. Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng CHXH (1931)

  Đáp án B

  4. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thẻ hiện trong việc

  A. Xoá nạn mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục ở các cấp học

  B. Hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học

  C. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…

  D. Hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành

  Đáp án C

  5. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Sự phát triển của khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

  A. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất

  B. Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới

  C. Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình

  D. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người

  Đáp án D

  1. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

  A. định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

  B. thuyết vạn vật hập dẫn

  C. lí thuyết tương đối

  D. phát minh ra năng lượng nguyên tử

  Đáp án C

  2. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Câu nói nổi tiếng ‘’ tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” là của .

  A. An-be Anh-xtanh

  B. Nô-ben

  C. Xi-ôn-cốp-xki

  D. Lô-mô-nô-xốp.

  Đáp án B

  3. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là

  A. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

  B. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)

  D. Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng CHXH (1931)

  Đáp án B

  4. (trang 76 SBT Lịch Sử 8): Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thẻ hiện trong việc

  A. Xoá nạn mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục ở các cấp học

  B. Hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học

  C. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…

  D. Hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành

  Đáp án C

  5. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Sự phát triển của khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

  A. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất

  B. Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới

  C. Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình

  D. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người

  Đáp án D

  Bài tập 2. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

  1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng nhất thúc đẩy nền khoa học- kĩ thuật phát triển, đạt nhiều thành tựu kì diệu

  2. [ ] mọi phát minh lớn về mặt Vật lí học của thế kỉ XX đều có liên quan đến li thuyết tương đối của A.Anh-xtanh.

  3. [ ] máy bày là một thành tựu của con người trong nửa đầu thế kỉ XX.

  4. [ ] nền văn hoá mới – nền văn hoá Xô viết- được hình thành trên cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Leenin.

  5. [ ] Sự phát triển khoa học- kĩ thuật hoàn toàn đem lại những điều tốt đẹp cho con người.

  Lời giải:

  Đúng 2, 3, 4 Sai 1, 5

  Bài tập 2. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

  1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng nhất thúc đẩy nền khoa học- kĩ thuật phát triển, đạt nhiều thành tựu kì diệu

  2. [ ] mọi phát minh lớn về mặt Vật lí học của thế kỉ XX đều có liên quan đến li thuyết tương đối của A.Anh-xtanh.

  3. [ ] máy bày là một thành tựu của con người trong nửa đầu thế kỉ XX.

  4. [ ] nền văn hoá mới – nền văn hoá Xô viết- được hình thành trên cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Leenin.

  5. [ ] Sự phát triển khoa học- kĩ thuật hoàn toàn đem lại những điều tốt đẹp cho con người.

  Lời giải:

  Đúng 2, 3, 4 Sai 1, 5

  Bài tập 3. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.

  Bài tập 3 trang 77 SBT Lịch Sử 8 | Giải sách bài tập Lịch Sử 8 hay nhất Bai Tap 3 Trang 77 Sbt Lich Su 8

  Lời giải:

  Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E, 5-G, 6-H

  Bài tập 3. (trang 77 SBT Lịch Sử 8): Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.

  Bài tập 3 trang 77 SBT Lịch Sử 8 | Giải sách bài tập Lịch Sử 8 hay nhất Bai Tap 3 Trang 77 Sbt Lich Su 8

  Lời giải:

  Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E, 5-G, 6-H

  Bài tập 4. (trang 78 SBT Lịch Sử 8): Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào ?

  Lời giải:

  Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đã đem lại sự thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật đã tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và năng suất lao động, làm xuất hiện nhiều ngành sản xuất mới có liên quan đến sự tiến triển của khoa học và công nghệ (công nghiệp tên lửa, điện tử, vi sinh…) và thay đổi hoàn toàn cơ cấu các ngành kinh tế ở nhiều khu vực. Trong khi cách mạng công nghiệp chứng kiến nền sản xuất từ thủ công chuyển sang cơ khí hóa, cách mạng khoa học – kỹ thuật cho thấy sự tự động hóa cao độ của nền sản xuất dựa trên việc điện tử hóa và ứng dụng các thành tựu mới nhất của công nghệ vào sản xuất. Ngoài ra, tất cả những thay đổi to lớn trong công nghệ và sản xuất đã tạo ra những thiết bị sinh hoạt, hàng tiêu dùng mới làm thay đổi hoàn toàn lối sống của con người trong xã hội.

  Vũ khí trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm hoạ cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh .

  Bài tập 4. (trang 78 SBT Lịch Sử 8): Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào ?

  Lời giải:

  Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đã đem lại sự thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật đã tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và năng suất lao động, làm xuất hiện nhiều ngành sản xuất mới có liên quan đến sự tiến triển của khoa học và công nghệ (công nghiệp tên lửa, điện tử, vi sinh…) và thay đổi hoàn toàn cơ cấu các ngành kinh tế ở nhiều khu vực. Trong khi cách mạng công nghiệp chứng kiến nền sản xuất từ thủ công chuyển sang cơ khí hóa, cách mạng khoa học – kỹ thuật cho thấy sự tự động hóa cao độ của nền sản xuất dựa trên việc điện tử hóa và ứng dụng các thành tựu mới nhất của công nghệ vào sản xuất. Ngoài ra, tất cả những thay đổi to lớn trong công nghệ và sản xuất đã tạo ra những thiết bị sinh hoạt, hàng tiêu dùng mới làm thay đổi hoàn toàn lối sống của con người trong xã hội.

  Vũ khí trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm hoạ cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh .

  Bài tập 5. (trang 78 SBT Lịch Sử 8): Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào ?

  Lời giải:

  Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

  Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

  Cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, nền văn hóa – nghệ thuật Xô viết có những cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại.

  Bài tập 5. (trang 78 SBT Lịch Sử 8): Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào ?

  Lời giải:

  Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

  Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

  Cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, nền văn hóa – nghệ thuật Xô viết có những cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại.

  Câu 1. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

  Lời giải:

  – Đối với nước Nga: Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền; thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

  – Đối với quốc tế: Cách mạng tháng 10 đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới.

  => Đây là biến cố lịch sử trọng đại nhất ở thế kỉ XX để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động bị áp bức, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước

  Câu 2. Nhận xét nội dung “ Chính sách mới” của Ru-dơ-ven.

  Lời giải:

  – Chính phủ đã đặt ra những đạo luật, thành lập những cơ quan để thực hiện vai trò điều tiết của nhà nước đối với đời sống kinh tế của nước Mĩ để điều hoà việc lưu thông hàng hoá, khôi phục sản xuất và xoa dịu mâu thuẫn trong xã hội.

  – Điểm đáng lưu ý nhất trong Chính sách mới là các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp. Đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Nó quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

  – Chính sách mới đã khắc phục được sự phát triển tự do chạy theo lợi nhuận dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu của nước Mĩ trước đó. Nước Mĩ từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.

  Câu 3. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á giữa hai cuộc Chiến Tranh thế giới (1918-1939) và nêu nhận xét.

  Lời giải:

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực : Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á, tiêu biểu là phong trào cách mạng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

  Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á. Cuộc cách mạng của nhân dân Mông Cổ (1921 – 1924) giành được thắng lợi, đưa đến việc thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Mông cổ, ở Đông Nam Á, phong trào độc lập lan rộng khắp các nước, Ở Ấn Độ đã đã diễn ra những cuộc bãi công với quy mô lớn của công nhân và khởi nghĩa của nông dân chống thực dân Anh.Đảng Quốc Đại dưới sự lãnh đạo của Ma-hát-ma Gan-đi đã động viên nhân dân đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hóa của Anh, phát triển kinh tế dân tộc. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở Thổ Nhĩ Kì (1919 -1922) kết thúc thắng lợi, dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhì Ki. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong cả nước.

  Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 8 có đáp án | Giải sách bài tập Lịch Sử 8 hay nhất De Kiem Tra Hoc Ki 1

  Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận