Chương 3: Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16 cm, BC = 12 cm, BD = 20 cm. Tính độ dài của AD, DC, AC.

Lời giải:

ABCD là hình chữ nhật nên AD = BC = 12 cm; DC = AB = 16 cm; AC = BD = 20 cm.

Vậy AD = 12cm, DC = 16cm, AC = 20cm. 

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ

Lời giải:

MNPQ là hình thoi nên PQ = MN = NP = MQ = 10 cm.

Vậy MN = NP = MQ = 10 cm.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và thỏa mãn AB = 8 cm, AD = 5 cm, OC = 3 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC

Lời giải:

ABCD là hình bình hành nên:

CD = AB = 8 cm; BC = AD = 5cm; OA = OC = 3 cm nên AC = 6 cm.

Vậy CD = 8cm, BC = 5cm, AC = 6cm. 

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Lời giải:

Vì EGIH là hình thang cân nên:

Hai cạnh bên bằng nhau: EH = GI = 3 cm; 

Hai đường chéo bằng nhau: GH = EI = 7 cm

Vậy EH = 3cm, GH = 7cm.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi.

Lời giải:

Hướng dẫn cách ghép:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân.

Lời giải:

Làm theo hướng dẫn sau:

Sẽ ghép chiều rộng 3cm của hình chữ nhật với cạnh góc vuông có độ dài 3cm của tam giác vuông, ta sẽ được hình thang cân cần tìm.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm.

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn AB = 6 cm:

– Dùng eke và thước thẳng kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AB tại A 

– Trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, ta lấy điểm D sao cho AD = 4cm, trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, ta lấy điểm C sao cho BC = 4cm.

– Nối D với C ta được tứ giác ABCD là hình chữ nhật cần vẽ:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MP = 8 cm:

– Dùng compa vẽ đường tròn tâm M bán kính 5 cm rồi vẽ đường tròn tâm P bán kính 3 cm. Hai đường tròn nên cắt nhau tại hai điểm N và Q:

– Nối N với M, N với P, Q với P ta được tứ giác MNPQ là hình thoi cần vẽ.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

Bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ thỏa MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn MN = 3 cm:

– Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm. Vẽ một phần đường tròn tâm N bán kính 5 cm. Hai phần đường tròn trên cắt nhau tại điểm P:

– Nối N với P. Từ M kẻ đường thẳng MQ song song với NP và MQ = 5 cm:

– Nối P với Q ta được tứ giác MNPQ là hình bình hành cần vẽ.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1043

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống