Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Nêu số và cách đọc số.

Lời giải:

Bài 2: Số?

Lời giải:

Bài 3:

a) Số?

b) Viết các số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

Lời giải:

a)

b) 538 = 500 + 30 + 8

444 = 400 + 40 + 4

307 = 300 + 7

640 = 600 + 40

Bài 4: Số?

Lời giải:

Số liền trước kém số đã cho 1 đơn vị. Số liền sau hơn số đã cho 1 đơn vị.

Muốn tìm số liền trước, em chỉ cần lấy số đã cho trừ 1. Muốn tìm số liền sau, em chỉ cần lấy số đã cho + 1.

Muốn tìm số đã cho, em chỉ cần lấy số liền trước + 1 hoặc lấy số liền sau – 1.

Em điền được các số như sau:

Bài 5:

a) Số?

Số liền trước của 19 là  


?


  


, số liền sau của 19 là   


?


  


Ta có: 18, 19,   


?


  


là ba số liên tiếp; 20, 19,   


?


  


là ba số liên tiếp.

b) Tìm số ở ô có dấu “?” để được ba số liên tiếp.210
211
    


?


    
210
    


?


    
208


Lời giải:

a) Số liền trước của 19 là 18, số liền sau của 19 là 20.

Ta có: 18, 19, 20 là ba số liên tiếp; 20, 19, 18 là ba số liên tiếp.

b) Các số liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.

Em điền được các số như sau:210
211
212
210
209
208


Bài 1: >, < = ?

a) 505   


?


  


550

399   


?


  


401

100   


?


  


90 + 9

b) 400 + 70 + 5   


?


  


475

738   


?


  


700 + 30 + 7

50 + 1   


?


  


 50 – 1

Lời giải:

∙ 505 < 550 vì 5 trăm = 5 trăm, 0 chục < 5 chục.

∙ 399 < 401 vì 3 trăm < 4 trăm.

∙ 100 > 90 + 9 vì thực hiện phép tính 90 + 9 = 99. 1 trăm > 0 trăm.

∙ 400 + 70 + 5 = 475 vì thực hiện phép tính 400 + 70 + 5 = 475.

4 trăm = 4 trăm, 7 chục = 7 chục, 5 đơn vị = 5 đơn vị.

∙ 738 > 700 + 30 + 7 vì thực hiện phép tính 700 + 30 + 7 = 737.

7 trăm = 7 trăm, 3 chục = 3 chục, 8 đơn vị > 7 đơn vị.

∙ 50 + 1 > 50 – 1 vì thực hiện phép tính 50 + 1 = 51, 50 – 1 = 49.

5 chục > 4 chục.

Em điền như sau:

a) 505 


<


  


550

399 


<


  


401

100 


>


  


90 + 9

b) 400 + 70 + 5 


=


  


475

738 


>


  


700 + 30 + 7

50 + 1 


>


  


50 – 1

Bài 2: Số?

Lời giải:

a) Số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị.

Muốn tìm số liền sau, ta lấy số liền trước + 1.

b) Số liền sau kém số liền trước 1 đơn vị.

Muốn tìm số liền sau, ta lấy số liền trước + 1.

Bài 2: Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Lời giải:

Ta so sánh các cặp chữ số từ hàng lớn nhất đến hàng nhỏ nhất, ta được:

315 < 351 < 513 < 531.

a) Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 315; 351; 513; 531.

b) Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 531; 513; 351; 315.

Bài 4: Số?

Ba con lợn có cân nặng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang.

• Con lợn trắng cân nặng   


?


  


kg.

• Con lợn đen cân nặng   


?


  


kg.

• Con lợn khoang cân nặng   


?


  


kg.

Lời giải:

a) Con lợn trắng nặng nhất nên lợn trắng nặng 110 kg.

b) Con lợn đen nhẹ hơn lợn khoang. Vì 99 kg < 101 kg nên lợn đen nặng 99 kg.

c) Con lợn khoang nặng 101 kg.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1031

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống