Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Số?

Lời giải:

Thêm vào số đã cho 8 đơn vị: Em thực hiện phép tính cộng với 8

Gấp 8 lần số đã cho: Em thực hiện phép tính nhân với 8

Bài 2: Số?

Lời giải:

10 gấp 5 lần – Em thực hiện phép tính: 10 × 5 = 50

7 thêm 5 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 7 + 5 = 12

6 thêm 8 đơn vị – Em thực hiện phép tính: 6 + 8 = 14

15 gấp 4 lần – Em thực hiện phép tính: 15 × 4 = 60

Bài 3: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Số tuổi của bố năm nay là: 

9 x 4 = 36 (tuổi) 

Đáp số: 36 tuổi

Bài 1: Số?

Lời giải:

Bài 2: Đ, S?

Lời giải:

b) 8 thêm 5 đơn vị được 13.

c) 16 gấp 2 lần được 32.

d) 24 gấp 3 lần được 72.

Em điền Đ, S như hình vẽ:

Bài 3: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp vào mỗi bàn 2 cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Lời giải:

Nam cần số ghế là: 

2 x 9 = 18 (cái)

Đáp số: 18 cái ghế

Bài 4: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Lời giải:

Thực hiện các phép tính:

23 x 2 = 46

15 x 3 = 45

75 – 20 = 55

9 x 5 = 45

45 + 7 = 52

16 x 2 = 32

75 – 45 = 30

75 – 30 = 45

Con đường cần đi là:

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 969

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống