Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Số?

Lời giải:

Số lớn

6

10

20

Số bé

2

5

4

Số lớn gấp mấy lần số bé

3

2

5

Bài 2: Số?

a) Bút chì dài gấp  


?


  


lần bút sáp.

b) Bút chì dài gấp  


?


  


lần cái ghim.

Lời giải:

Bút chì dài 10 cm.

Bút sáp dài 5 cm.

Cái ghim dài 2 cm.

a) Bút chì dài gấp 2 lần bút sáp (vì 10 : 5 = 2)

b) Bút chì dài gấp 5 lần cái ghim (vì 10 : 2 = 5)

Bài 1: Số?

Lời giải:

Số lớn

8

12

15

24

30

Số bé

2

4

5

6

3

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

6

8

10

18

27

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

3

4

10

Bài 2: Có 32 quả bóng xếp thành các hàng, các cột như sau:

a) Số?

• Mỗi hàng có  


?


  


quả bóng.

• Mỗi cột có  


?


  


quả bóng.

b) Số quả bóng trong một hàng gấp mấy lần số quả bóng trong một cột?

Lời giải:

a) 

Mỗi hàng có 8 quả bóng.

Mỗi cột có 4 quả bóng.

b) Số quả bóng trong một hàng gấp số quả bóng trong một cột số lần là:

8 : 4 = 2 (lần)

Số quả bóng một hàng gấp 2 lần số quả bóng một cột.

Bài 3: Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch. Hỏi:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ bao nhiêu khách du lịch?

b) Số khách ở thuyền lớn gấp mấy lần số khách ở thuyền nhỏ? 

Lời giải:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ số khách du lịch là:

 24 – 6 = 18 (khách du lịch)

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số lần số khách ở thuyền nhỏ là:

24 : 6 = 4 (lần)

Đáp số: a) 18 khách du lịch; b) 4 lần

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 900

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống