Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Số?

Lời giải:

Bài 2: Nam có 42 nhãn vở. Sau khi cho các bạn một số nhãn vở, số nhãn vở còn lại của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Lời giải:

Nam còn lại số nhãn vở là:

42 : 3 = 14 (nhãn vở)

Đáp số: 14 nhãn vở

Bài 1: Số?

Lời giải:

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên và điền được kết quả như sau:

Bài 2: Rô-bốt có 30 đồng vàng. Khi đi qua mỗi ngã rẽ (như hình vẽ), số đồng vàng của Rô-bốt sẽ thay đổi theo phép tính ghi ở con đường Rô-bốt sẽ đi qua. Tìm đường đi để Rô-bốt có 40 đồng vàng.

Lời giải:

+) Theo đường màu xanh em thực hiện phép tính:

30 × 2 = 60

60 × 4 = 240

Rô-bốt có 240 đồng vàng.

+) Theo đường màu đỏ em thực hiện phép tính:

30 : 3 = 10

10 × 4 = 40

Rô-bốt có 40 đồng vàng.

+) Theo đường màu vàng em thực hiện phép tính:

30 : 5 = 6

6 × 4 = 24

Rô-bốt có 24 đồng vàng.

Vậy đường đi để Rô-bốt có 40 đồng vàng là đường màu đỏ: Giảm 3 lần và Gấp 4 lần.

Bài 3:Mai có 28 chiếc bút màu. Sau khóa học, số chiếc bút màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 4 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu?

Lời giải:

Mai còn lại số cây bút màu là:

28 : 4 = 7 (cây bút)

Đáp số: 7 cây bút màu.

Bài 4: Tìm số chia:

Lời giải:

Em thực hiện phép tính:

54 : ? = 6

54 : 6 = 9

56 : ? = 7

56 : 7 = 8 

36 : ? = 9

36 : 9 = 4

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1033

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống