Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 10 x 7

20 x 4

40 x 2

30 x 3

b) 60 : 2

90 : 3

70 : 7

40 : 2

Lời giải:

a)

10 x 7 = ?

Nhẩm: 1 chục x 7 = 7 chục

10 x 7 = 70

20 x 4 = ?

Nhẩm: 2 chục x 4 = 8 chục 

               20 x 4 = 80

40 x 2 = ?

Nhẩm: 4 chục x 2 = 8 chục

               40 x 2 = 80

30 x 3 = ?

Nhẩm: 3 chục x 3 = 9 chục 

               30 x 3 = 90

b) 

60 : 2 = ?

Nhẩm: 6 chục : 2 = 3 chục 

               60 : 2 = 30

90 : 3 = ?

Nhẩm: 9 chục : 3 = 3 chục 

              90 : 3 = 30

70 : 7 = ?

 Nhẩm: 7 chục : 7 = 1 chục 

                70 : 7 = 10

40 : 2 = ?

Nhẩm: 4 chục : 2 = 2 chục 

               40 : 2 = 20

Bài 2: Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp?

Lời giải:

Ta có: 

32 giảm 2 lần được 16

27 gấp 3 lần được 81

24 giảm 2 lần được 12

Vậy các bạn cần đi qua cây cầu như sau: Bạn nữ và bạn nam cầm số 32 đi qua cây cầu A. Bạn nam áo đỏ đi cây cầu B

Bài 3: Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai. Hỏi Rô-bốt làm được bao nhiêu tấm thiệp?

Lời giải:

Rô-bốt làm được số tấm thiệp là:

27 x 3 = 81 (tấm)

Đáp số: 81 tấm thiệp

Bài 4: Buổi sáng cửa hàng bán được 30kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số kg gạo là:

30 : 2 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg gạo

Bài 1: Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Lời giải:

Bài 2: Số?

Lời giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn thêm một số một số đơn vị, ta lấy số đó cộng số đơn vị.

Muốn bớt một số đi một số đơn vị, ta lấy số đó trừ đi số đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Bài 3: Rô-bốt dùng 35m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân hết 3m vải. Hỏi Rô-bốt có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải?

Lời giải:

Rô-bốt làm được số tấm thiệp là:

27 x 3 = 81 (tấm)

Đáp số: 81 tấm thiệp

Bài 4: Trong ngày hội trồng cây, Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô-bốt trồng được gấp 3 lần số cây của Việt. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây Rô-bốt trồng được là:

5 x 3 = 15 (cây)

Cả hai bạn trồng được số cây là:

15 + 5 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1105

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống