Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tìm số hạng (theo mẫu):

a)   


?


  


+ 20 = 35

b)   


?


  


+ 15 = 25

c) 14 +   


?


  


= 28   

Lời giải:

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Từ đó ta tính được số hạng như sau:

a)   


?


  


+ 20 = 35

35 – 20 = 15

b)   


?


  


+ 15 = 25

25 – 15 = 10

c) 14 +   


?


  


= 28

28 – 14 = 14

Bài 2: Số?

Lời giải:

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Thực hiện các phép tính trừ, em điền được các số như sau:

Số hạng

18

22

21

22

  60

Số hạng

12

16

33

18

110

Tổng

30

38

54

40

170

Bài 3: Hai bến đỗ có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền?

Lời giải:

Bến thứ hai có số thuyền là:

65 – 40 = 25 (thuyền)

Bài 1: a) Tìm số bị trừ (theo mẫu):

b) Tìm số trừ (theo mẫu):

Lời giải:

Bài 2: Số?

Số bị trừ

70

?

34

?

64

Số trừ

20

14

?

26

?

Hiệu

50

25

12

18

37

Lời giải:

∙ Cột thứ hai cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Do đó số bị trừ là: 25 + 14 = 39.

∙ Cột thứ ba cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Do đó số trừ là: 34 – 12 = 22.

∙ Cột thứ tư cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Do đó số bị trừ là: 26 + 18 = 44.

∙ Cột cuối cùng cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Do đó số trừ là: 64 – 37 = 27.

Em điền được các số như sau:

Số bị trừ

70

39

34

44

64

Số trừ

20

14

22

26

27

Hiệu

50

25

12

18

37

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng:

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51

B. 11

C. 61

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:

A. 80

B. 34

C. 24

Lời giải:

Em áp dụng: Số bị trừ = Số trừ + Hiệu

a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

Số bị trừ là: 36 + 25 = 61

Chọn C. 

b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:

Số trừ là: 52 – 28 = 24

Chọn C. 

Bài 2: Lúc đầu có 64 con vịt ở trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao?

Lời giải:

Số con vịt xuống ao là: 

64 – 24 = 40 (con) 

Đáp số: 40 con vịt

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1139

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống