Chủ đề 5: Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Số?

Lời giải:

Bước 1: Quan sát hình ảnh và đọc độ dài mỗi đoạn thẳng theo đơn vị xăng-ti-mét.

Bước 2: Sử dụng kiến thức 1 cm = 10 mm.

– Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Đổi: 2 cm = 20 mm. Vậy đoạn thẳng AB dài 20 mm.

– Đoạn thẳng CD dài 3 cm. Đổi: 3 cm= 30 mm. Vậy đoạn thẳng CD dài 30 mm.

Em điền được như sau:

Bài 2: Số?

a) 1 cm = ? mm

    1 m = ? mm

b) 10 mm = ? cm

     1000 mm = ? m

c) 6 cm = ? mm

    2 cm = ? mm

Lời giải:

a) 1 cm = 10 mm

b) 10 mm = 1 cm

c) 6 cm = 60 mm

    1 m = 1000 mm

    1000 mm = 1 m

    2 cm = 20 mm

Bài 3: Bạn nào dài hơn?

Lời giải:

Theo hình ảnh trên, em thấy:

+ Chiều dài của kiến là 3 cm.

+ Chiều dài của ve sầu là 3mm.

Đổi chiều dài của kiến và ve sầu về cùng đơn vị đo.

Đổi: 3 cm = 300 mm.

Vì 300 mm > 3 mm nên 3 cm > 3 mm.

Vậy bạn ve sầu dài hơn bạn kiến.

Bài 1: Tính

250 mm + 100 mm

420 mm – 150 mm

25 mm + 3 mm

64 mm – 15 mm

11 mm x 3

50 mm : 2

Lời giải:

250 mm + 100 mm = 350 mm

25 mm + 3 mm = 28 mm

11 mm x 3 = 33 mm

420 mm – 150 mm = 270 mm

64 mm – 15 mm = 49 mm

50 mm : 2 = 25 mm

Bài 2: Số?

Lời giải:

Bài 3: Ốc sên đi từ nhà đến trường. Bạn ấy đã đi được 152 mm. Quãng đường còn phải đi dài 264 mm. Hỏi quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài bao nhiêu mi-li-mét?

Lời giải:

Quãng đường ốc sên đi từ nhà đến trường dài là:

152 + 264 = 416 (mm)

Đáp số: 416 mm

Bài 4: Cào cào tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên cào cào nhảy xa được 12 mm. Một tuần sau thì cào cào nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hỏi khi đó cào cào nhảy xa được bao nhiêu mi-li-mét?

Lời giải:

Một tuần sau cào cào nhảy xa được:

12 x 3 = 36 (mm)

Đáp số: 36 mm

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1017

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống