Chủ đề 5: Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính:

a) 329 ml – 135 ml

200 g – 150 g

392 mm + 43 mm

b) 251 ml + 262 ml

37 g + 63 g – 30 g 

87 mm – 17 mm + 10 mm

Lời giải:

a) 329 ml – 135 ml = 194 ml

200 g – 150 g = 50 g

    392 mm + 43 mm = 435 mm

b) 251 ml + 262 ml = 513 ml

37 g + 63 g – 30 g = 70 g

    87 mm – 17 mm + 10 mm = 80 mm

Bài 2: Số?

Lời giải:

a) Cân nặng của hộp quà là:

500 – 100 = 400 (g)

Số cần điền vào dấu ? là 400.

b) Cân nặng của chùm nho là:

100 + 100 – 50 = 150 (g) 

Số cần điền vào dấu ? là 150. 

Bài 3: Cô Ba đơm 1 chiếc cúc áo hết 70 mm chỉ. Hỏi để đơm 5 chiếc cúc áo như vậy, cô Ba cần bao nhiêu mi-li-mét chỉ?

Lời giải:

Để đơm 5 chiếc áo cúc như vậy, cô Ba cần số mi-li-mét chỉ là: 

7 x 5 = 35 (mm)

Đáp số: 35 mm chỉ

Bài 4: Rô-bốt có hai cái cốc loại 150 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cái cốc đó, làm thế nào để Rô-bốt lấy được 250 ml nước từ thùng nước?

Lời giải:

Đầu tiên ta dùng cốc 400 ml lấy đầy nước từ thùng. Sau đó lấy số nước đó đổ đầy vào cốc 150 ml. Số nước còn lại trong cốc 400 ml sẽ là: 

400 – 150 = 250 (ml)

Bài 1: Số?

Lời giải:

Bài 2: Túi nào nặng nhất trong ba túi A, B, C như hình dưới đây?

Lời giải:

Cân nặng của túi A là:

100 + 200 = 300 (g)

Cân nặng của túi B là:

500 – 200 = 300 (g)

Túi A bằng túi B, túi B nhẹ hơn túi C.

Vậy túi C nặng nhất.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1008

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống