Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)

Lời giải:

a) 27 – 7 + 30 = 50

Giá trị biểu thức 27 – 7 + 30 là 50.

b) 60 + 50 – 20 = 90

Giá trị biểu thức 60 +50 – 20  là 90.

c) 9 x 4 = 36

Giá trị biểu thức 9 x 4 là 36.

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Lời giải:

Em tính giá trị của mỗi biểu thức: 

32 + 8 – 18 = 22

6 × 8 = 48

80 – 40 + 10 = 50

45 : 9 + 10 = 15

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Lời giải:

   a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2 

                       = 12

b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30 

                      = 54 

c) 30 – 18 : 3 = 30 – 6

                      = 24

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Lời giải:

40 + 20 – 15 = 60 – 15 = 45

56 – 2 × 5 = 56 – 10 = 46

40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48

67 – 15 – 5 = 52 – 5 = 47

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Lời giải:

a) 45 : (5 + 4)

= 45 : 9 

= 5

b) 8 x (11 – 6) 

= 8 x 5

= 40

c) 42 – (42 – 5) 

= 42 – 37 

= 5

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức:

Lời giải:

(15 + 5) : 5 = 20 : 5 = 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29 = 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24 = 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8 = 5

Bài 1: Biểu thức nào có giá trị lớn nhất? Biểu thức nào có giá trị bé nhất?

Lời giải:

A: 5 x (6 – 2) = 5 x 4 = 20

B: 5 x 6 – 2 = 30 – 2 = 28

C: (16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10

D: 16 + 24 : 4 = 16 + 6 = 22

Biểu thức B có giá trị lớn nhất. Biểu thức C có giá trị bé nhất.

Bài 2: Mai có 4 hộp bút màu, Mai cho Mi 2 hộp. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu? Biết rằng mỗi hộp màu có 10 chiếc bút màu.

Lời giải:

Số hộp bút còn lại của Mai là:

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn số chiếc bút màu là

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số: 20 chiếc bút màu

Bài 3:

a) Cả ba thùng có bao nhiêu lít nước mắm?

b) Tính giá trị của biểu thức.

123 + 80 + 20

207 + 64 + 36

Lời giải:

a) Cả ba thùng có tất cả số lít nước mắm là:

65 + 55 + 45 = 164 (lít)

Kết luận: Cả ba thùng có tất cả 164 lít nước mắm.

b) Em thực hiện tính giá trị các biểu thức: Nhóm hai số có tổng là các các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, sau đó thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

123 + 80 + 20 = 123 + (80 + 20)

                       = 123 + 100

                       = 223

207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)

                       = 207 + 100

                       = 307

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 933

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống