Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 47 + 36 – 50

b) 731 – 680 + 19

c) 85 : 5 x 4

d) 63 x 2 : 7

Lời giải:

a) 

47 + 36 – 50 

= 83 – 50 

= 33

b) 

731 – 680 + 19 

= 51 + 19 

= 70

c) 

85 : 5 x 4

= 17 x 4     

= 68

d) 

63 x 2 : 7

= 126 : 7 

= 18

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a) 14 x 6 – 29

b) 192 – 23 x 4

c) 96 : 8 +78

d) 348 + 84 : 6

Lời giải:

a) 

14 x 6 – 29

= 84 – 29

= 55

b) 

192 – 23 x 4

= 192 – 92

= 100

c) 

96 : 8 +78

= 12 + 78

= 90

d) 

348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

Bài 3: Mỗi bao gạo cân nặng 30 kg, mỗi bao ngô cân nặng 45 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Ba bao gạo nặng số kg là:

30 x 3 = 90 (kg)

Cả hai bao nặng số kg là:

90 + 45 = 135 (kg)

Đáp số: 135 kg

Bài 4: Những biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn hơn 80?

Lời giải:

A: 30 x 2 + 20 = 60 + 20 = 80

B: 50 + 100 : 2 = 50 + 50 = 100

C: 60 : 3 + 70 = 20 + 70 = 90

D: 30 + 40 x 2 = 30 + 80 = 120

E: 20 x 5 – 30 = 100 – 30 = 70

Những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 là: B: 50 + 100 : 2 và D: 30 + 40 x 2 

Bài 5: Đố em!

Chọn dấu phép tính “+; -” thích hợp thay cho dấu “?”.

5 ? 5 ? 5 = 5

Lời giải:

Em có thể thực hiện các phép tính:

5 + 5 – 5 = 10 – 5 = 5

5 – 5 5 = 0 + 5 = 5

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 45 + (62 + 38)

b) 182 – (96 – 54)

c) 64 : (4 x 2)

d) 7 x (48 : 6)

Lời giải:

a) 

45 + (62 + 38) 

= 45 + 100

= 145

b) 

182 – (96 – 54) 

= 182 – 42

= 140

c) 

64 : (4 x 2) 

= 64 : 8

= 8

d) 

7 x (48 : 6) 

= 7 x 8

= 56

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức dưới đây:

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

Cá heo A: 4 × (54 – 44) = 4 × 10 = 40

Cá heo B: (33 + 67) : 2 = 100 : 2 = 50

Cá heo C: 52 + 24 × 2 = 52 + 48 = 100

Cá heo D: (25 + 45) × 3 = 70 × 3 = 210

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 27 + 34 + 66

b) 7 x 5 x 2

Lời giải:

a) 

27 + 34 + 66

= 27 + (34 + 66)

= 27 + 100 

= 127

b) 

7 x 5 x 2

= 7 x (5 x 2)

= 7 x 10

= 70

Bài 4: Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp, mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe như vậy?

Lời giải:

Số hộp xe được đóng là:

288 : 4 = 72 (hộp)

Số thùng xe được đóng là:

72 : 8 = 9 (thùng)

Đáp số: 9 thùng

Bài 5: Đố em!

Chọn dấu phép tính “+; -; x; :” thích hợp thay cho dấu “?” để được biểu thức có giá trị bé nhất

6 x (6 ? 6)

Lời giải:

Em tính giá trị các biểu thức: 

6 x (6 + 6) = 6 x 12 = 72

6 x (6 x 6) = 6 x 36 = 216

6 x (6 – 6) = 6 x 0 = 0

6 x (6 : 6) = 6 x 1 = 6

Vì 0 < 6 < 72 < 216 nên Biểu thức có giá trị bé nhất là: 6 x (6 – 6) 

Em chọn dấu “-“ để điền vào dấu ?. 

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1177

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống