Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 16 Câu hỏi khám phá:

Bảng nhân 3

a)

b) Hoàn thành bảng nhân 3.

Lời giải:

a) Số bánh xe của 4 xe xích lô là:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (bánh xe)

b) Hoàn thành bảng nhân 3, ta được:

Bài 1: Số?

Thừa số

3

3

3

3

3

3

Thừa số

2

3

5

7

9

10

Tích

6

?

?

?

?

?

Lời giải:

Thừa số

3

3

3

3

3

3

Thừa số

2

3

5

7

9

10

Tích

6

9

15

21

27

30

Bài 2: Nêu các số còn thiếu.

Lời giải:

a) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3. Số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

b) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3 nhưng viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Số liền sau kém số liền trước 3 đơn vị.

Em điền được các số như sau:

Bài 3: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người?

Lời giải:

6 bàn đấu cờ vua như vậy có tất cả số người là: 

3 x 6 = 18 (người) 

Đáp số: 18 người

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 17 Câu hỏi khám phá:

Bảng chia 3

a)

b) Từ bảng nhân 3, hoàn thành bảng chia 3.

Lời giải:

a)

Trong hình vẽ trên, mỗi ô vuông có 3 chấm tròn.

4 ô vuông như thế có: 3 × 4 = 12 (chấm tròn).

Khi đó 12 : 3 = 4.

b) Hoàn thành bảng chia 3, ta được:

Bài 1: Số?

Số bị chia

6

12

15

21

24

30

Số chia

3

3

3

3

3

3

Thương 

2

?

?

?

?

?

Lời giải:

Thương là kết quả của phép tính chia một số cho 3.

Em điền được các số như sau:

Số bị chia

6

12

15

21

24

30

Số chia

3

3

3

3

3

3

Thương

2

4

5

7

8

10

Bài 2: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

3 : 3 = 1 

27 : 3 = 9

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

Bài 1: Hai kết quả cho mỗi phép tính.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính: 

2 × 4 = 8

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

18 : 2 = 9

5 × 3 = 15

3 × 2 = 6

3 × 5 = 15

24 : 3 = 8

20 : 5 = 4

3 × 3 = 9

Em thấy: 

2 × 4 = 24 : 3 = 8

18 : 2 = 3 × 3 = 9

12 : 3 = 20 : 5 = 4

5 × 3 = 3 × 5 = 15

18 : 3 = 3 × 2 = 6

Em nối như hình vẽ:

Bài 2: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?

Lời giải:

Mỗi bó có số que tính là: 

30 : 3 = 10 (que) 

Đáp số: 10 que tính

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 985

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống