Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 1: Tính:

Lời giải:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

4291 – 3864

8380 – 6425

6635 – 807

Lời giải:

Bài 3: Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki – lô – mét?

Lời giải:

Sông Nin dài hơn sông Hồng số mét là:

6650 – 1149 = 5501 (km)

Đáp số: 5501 (km)

Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu):

Lời giải:

a) 7000 – 3000 

Nhẩm: 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn

             7000 – 3000 = 4000

b) 8000 – 5000

 Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

              8000 – 5000 = 3000

c) 9000 – 7000

Nhẩm: 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn

             9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10000 – 6000

Nhẩm: 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn

             10 000 – 6 000 = 4 000

Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 5 200 – 200

b) 3 500 – 1000

c) 6 700 – 600

d) 8 400 – 6000

Lời giải:

a) 5 200 – 200

Nhẩm: 2 trăm – 2 trăm = 0

            5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn

            5 200 – 200 = 5000

b) 3 500 – 1000

Nhẩm: 5 trăm – 1 trăm = 4 trăm

           3 nghìn 5 trăm – 1 trăm = 3 nghìn 4 trăm

           3 500 – 100 = 3 400

c) 6 700 – 600

Nhẩm: 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm

            6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm

            6 700 – 600 = 6 100

d) 8 400 – 6000

Nhẩm : 4 trăm – không = 400

             8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm  

          8 400 – 6000 = 2 400

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

6 378 – 2549

5624 – 4 718

4 628 – 719

8 372 – 39

Lời giải:

Bài 4: Một xe chở 9000 l dầu. Lần đầu xe bơm 2 500 l dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau xe bơm 2 200 l dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Cả hai lần xe bơm số lít dầu là:

2500 + 2200 = 4700 (lít)

Trong xe còn lại số lít dầu là:

9000 – 4700 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1074

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống