VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 13 trang 64, 65 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :

  đường đi khúc kh…..

  gầy khẳng kh…..

  kh….. tay

  Trả lời:

  đường đi khúc khuỷu

  gầy khẳng khiu

  khuỷu tay

  2: Viết lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng

  Vừa bằng hạt đỗ , ăn giỗ cả làng Là con:………..

  Sông không đến , bến không vào

  Lơ lửng giữa trời làm sao có nước

  Là quả:……………

  Vừa bằng cái nong

  Cả làng đong chẳng hết

  Là cái: ……………….

  Con gì nhảy nhót leo trèo

  Mình đầy lông lá , nhăn nheo làm trò

  Là con:………
  Trong nhà có bà hay quét Là cái:……………….

  Tên em không thiếu , chẳng thừa

  Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh

  Là quả:……………

  Trả lời:

  Vừa bằng hạt đỗ , ăn giỗ cả làng Là con: ruồi

  Sông không đến , bến không vào

  Lơ lửng giữa trời làm sao có nước

  Là quả: dừa

  Vừa bằng cái nong

  Cả làng đong chẳng hết

  Là cái: giếng

  Con gì nhảy nhót leo trèo

  Mình đầy lông lá , nhăn nheo làm trò

  Là con: khỉ
  Trong nhà có bà hay quét Là cái: chổi

  Tên em không thiếu , chẳng thừa

  Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh

  Là quả: đu đủ

  Luyện từ và câu Tuần 13 trang 66, 67 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :

  Bố/ba , mẹ /má , anh cả /anh hai , quả / trái , hoa /bông

  Dứa / thơm / khóm, sắn / mì , ngan / vịt xiêm

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  …………………….. ……………………..

  Trả lời:

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  Bố , mẹ , anh cả , quả , hoa , dứa , sắn ,ngan Ba, má, anh hai, trái, bông, thơm , khóm , mì , vịt xiêm

  2: Điền từ thế hoặc nó, gì, tôi , à vào chỗ trống bên cạnh từ cùng nghĩa với chúng :

     Gan chi (….) gan rứa ( ….) , mẹ nờ (…. ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( …. ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( ….) bắn sớm trưa

  Thì tui ( …. ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  Trả lời:

     Gan chi ( gì) gan rứa ( thế) , mẹ nờ ( à ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( gì ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( nó ) bắn sớm trưa

  Thì tui ( tôi ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  3: Điền dấu câu thích hợp vào [ ]

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[ ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[ ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[ ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[ ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ ]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Trả lời:

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[! ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[! ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[! ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[? ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ !]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Luyện từ và câu Tuần 13 trang 66, 67 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :

  Bố/ba , mẹ /má , anh cả /anh hai , quả / trái , hoa /bông

  Dứa / thơm / khóm, sắn / mì , ngan / vịt xiêm

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  …………………….. ……………………..

  Trả lời:

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  Bố , mẹ , anh cả , quả , hoa , dứa , sắn ,ngan Ba, má, anh hai, trái, bông, thơm , khóm , mì , vịt xiêm

  2: Điền từ thế hoặc nó, gì, tôi , à vào chỗ trống bên cạnh từ cùng nghĩa với chúng :

     Gan chi (….) gan rứa ( ….) , mẹ nờ (…. ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( …. ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( ….) bắn sớm trưa

  Thì tui ( …. ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  Trả lời:

     Gan chi ( gì) gan rứa ( thế) , mẹ nờ ( à ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( gì ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( nó ) bắn sớm trưa

  Thì tui ( tôi ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  3: Điền dấu câu thích hợp vào [ ]

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[ ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[ ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[ ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[ ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ ]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Trả lời:

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[! ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[! ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[! ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[? ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ !]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Luyện từ và câu Tuần 13 trang 66, 67 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :

  Bố/ba , mẹ /má , anh cả /anh hai , quả / trái , hoa /bông

  Dứa / thơm / khóm, sắn / mì , ngan / vịt xiêm

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  …………………….. ……………………..

  Trả lời:

  Từ dùng ở miền Bắc Từ dùng ở miền Nam
  Bố , mẹ , anh cả , quả , hoa , dứa , sắn ,ngan Ba, má, anh hai, trái, bông, thơm , khóm , mì , vịt xiêm

  2: Điền từ thế hoặc nó, gì, tôi , à vào chỗ trống bên cạnh từ cùng nghĩa với chúng :

     Gan chi (….) gan rứa ( ….) , mẹ nờ (…. ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( …. ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( ….) bắn sớm trưa

  Thì tui ( …. ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  Trả lời:

     Gan chi ( gì) gan rứa ( thế) , mẹ nờ ( à ) ?

  Mẹ rằng : Cứu nước , mình chờ chi ( gì ) ai ?

     Chẳng bằng con gái , con trai

  Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

     Tàu bay hắn ( nó ) bắn sớm trưa

  Thì tui ( tôi ) cứ việc nắng mưa đưa đò.

  3: Điền dấu câu thích hợp vào [ ]

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[ ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[ ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[ ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[ ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ ]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Trả lời:

     Đêm trắng , biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên bông tàu ca hát , thổi sáo . Bỗng có tiếng đập nước ùm ùm như có ai đang tập bơi. Một người kêu lên “Cá heo[! ]“Anh em ùa ra vỗ tay hoan hô : A[! ]Cá heo nhảy múa đẹp quá[! ]“ Thế là cá thích , nhảy vút lên thật cao .Có chú quá đà , vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét . Có lẽ va vào sắt bị đau , chú nằm im , mắt nhắm nghiền . Một anh chiến sĩ đên nâng con cá lên hai tay , nói nựng :

     – Có đau không , chú mình[? ]Lần sau khi nhảy múa, phải chú ý nhé [ !]

     Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngang lại phía boong tàu , nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng .

  Chính tả Tuần 13 trang 67, 68 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

  h….. sao

  h….. thở

  s….. ngã

  đứng s….. vào nhau

  Trả lời:

  huýt sao

  hít thở

  suýt ngã

  đứng sít vào nhau

  2: Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được ( trước hoặc sau ) mỗi tiếng dưới đây

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá
  rụng
  dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ
  nghĩ
  nghỉ

  Trả lời:

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá giá cả, giá áo, trả giá
  rụng lá rụng, rơi rụng, quả rụng
  dụng dụng cụ, vô dụng, tác dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ vẻ mặt, vẻ đẹp, dáng vẻ
  nghĩ suy nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ
  nghỉ nghỉ ngơi, nghỉ hè, nghỉ phép

  Chính tả Tuần 13 trang 67, 68 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

  h….. sao

  h….. thở

  s….. ngã

  đứng s….. vào nhau

  Trả lời:

  huýt sao

  hít thở

  suýt ngã

  đứng sít vào nhau

  2: Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được ( trước hoặc sau ) mỗi tiếng dưới đây

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá
  rụng
  dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ
  nghĩ
  nghỉ

  Trả lời:

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá giá cả, giá áo, trả giá
  rụng lá rụng, rơi rụng, quả rụng
  dụng dụng cụ, vô dụng, tác dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ vẻ mặt, vẻ đẹp, dáng vẻ
  nghĩ suy nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ
  nghỉ nghỉ ngơi, nghỉ hè, nghỉ phép

  Chính tả Tuần 13 trang 67, 68 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền it hoặc uyt vào chỗ trống :

  h….. sao

  h….. thở

  s….. ngã

  đứng s….. vào nhau

  Trả lời:

  huýt sao

  hít thở

  suýt ngã

  đứng sít vào nhau

  2: Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng ghép được ( trước hoặc sau ) mỗi tiếng dưới đây

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá
  rụng
  dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ
  nghĩ
  nghỉ

  Trả lời:

  M:rổ rá, rá gạo, rá xôi
  giá giá cả, giá áo, trả giá
  rụng lá rụng, rơi rụng, quả rụng
  dụng dụng cụ, vô dụng, tác dụng
  vẽ M: tranh vẽ, vẽ chuyện, bày vẽ
  vẻ vẻ mặt, vẻ đẹp, dáng vẻ
  nghĩ suy nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ
  nghỉ nghỉ ngơi, nghỉ hè, nghỉ phép

  Tập làm văn Tuần 13 trang 69 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

      Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam ( hoặc miền Trung , miền Bắc ) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt .

  Trả lời:

      Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 3 tháng 7 năm 2013

      Bạn Lan Anh thân mến.

      Hôm qua đi xem triển lãm tranh “Búp măng non toàn quốc” , mình nhìn thấy bức tranh “Cùng chơi” của Lan Anh . Bạn vẽ đẹp lắm . Mình có thể kết bạn với Lan Anh không ? Giới thiệu với Lan Anh , mình tên là Lê Ngọc Anh , học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Lê Văn Tám , Thành phố Hồ Chí Minh . Môn học yêu thích của mình là Toán . Mình đang tự ôn tập hè để năm sau học thật tốt . Lan Anh với mình cùng thi đua học tốt nhé !Rất mong thư Lan Anh !

      Thân mến

      Lê Ngọc Anh

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1048

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email