VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Viết vào chỗ trống trong bảng:

  a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc,……..
  b. Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu M: ngã khuỵu,…………..

  Trả lời:

  a. Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch M: nguệch ngoạc, rỗng tuếch , trống huếch, khuếch khoác , tuệch toạc, bộc tuệch
  b. Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu M: ngã khuỵu, khuỷu tay , khuỷu đê, khúc khuỷu.

  2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

     (xấu, sấu)

     cây ………..; chữ …………

     (căn, căng)

     kiêu ………..; …………. dặn

     (sẻ, xẻ)

     san ………..; …………. gỗ

     (nhằn, nhằng)

     nhọc ……….; lằng ……….

     (sắn, xắn)

     ……… tay áo; củ …………

     (vắn, vắng)

     ………. mặt; ………. tắt

  Trả lời:

     – cây sấu; chữ xấu

     – kiêu căng; căn dặn

     – san sẻ; xẻ gỗ

     – nhọc nhằn; lằng nhằng

     – xắn tay áo; củ sắn

     – vắng mặt; vắn tắt

  Luyện từ và câu Tuần 2 trang 7, 8 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

  a) Chỉ trẻ em

  M: thiếu niên, ………………

  b) Chỉ tính nết của trẻ em

  M : ngoan ngoãn, ……………….

  c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

  M : thương yêu, ………………..

  Trả lời:

  a) Chỉ trẻ em

  M: thiếu niên, nhi đồng , trẻ em , con nít , trẻ con

  b) Chỉ tính nết của trẻ em

  M : ngoan ngoãn, lanh lẹ , nhanh nhẹn , hiếu động

  c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

  M : thương yêu, ân cần, bảo ban, nựng nịu , dạy dỗ

  2: Gạch 1 gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai(cái gì. Con gì)?”,gạch 2 gạch (=) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong các câu dưới đây:

  a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

  b, Chúng em là học sinh tiểu học.

  c, Chích bông là bạn của trẻ em.

  Trả lời:

  a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

  b, Chúng em là học sinh tiểu học.

  c, Chích bông là bạn của trẻ em.

  3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây

  a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

  b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

  c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

  Trả lời:

  a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

     Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

  b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

     Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc?

  c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

     Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?

  Chính tả Tuần 2 trang 8, 9 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây

  1:

  xét
  sét
  xào
  sào
  xinh
  sinh

  Trả lời:

  xét xét nét, xem xét, xét xử
  sét sấm sét, đất sét, tiếng sét
  xào lào xào, xào xạc, xào nấu
  sào cây sào, sào đất, sào huyệt
  xinh xinh xắn, xinh xinh, xinh đẹp
  sinh sinh sản, sinh sôi, sinh lợi

  2:

  gắn
  gắng
  nặn
  nặng
  khăn
  khăng

  Trả lời:

  gắn gắn bó, hàn gắn, gắn kết
  gắng cố gắng, gắng sức, gắng gượng
  nặn nặn tượng, nhào nặn, nặn bột
  nặng nặng nề, nặng nhọc, cân nặng
  khăn khăn tay, khó khăn, khăn gói
  khăng khăng khăng, khăng khít, chơi khăng

  Tập làm văn Tuần 2 trang 10 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :

     ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

  ……. ngày ……. tháng …….. năm ……..

  ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

     Kính gửi: …………………………..

     Em tên là: ………………………….

     Sinh ngày :…………………………

     Học sinh lớp :…………….. Trường :………………

  Người làm đơn

  …………………..

  Trả lời:

     ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017

  ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

     Kính gửi: Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng

     Em tên là : Đỗ Minh Khang

     Sinh ngày : 17/12/2009

     Học sinh lớp : 3A5 Trường : Tiểu học Kim Đồng

     Sau khi được học điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

     Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Kim Đồng. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội.

     Rất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội.

     Em xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

  Đỗ Minh Khang

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1058

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email