VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  Chính tả Tuần 3 trang 11 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: a, Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

     cuộn …….òn, ……ân thật, chậm ……ễ

  b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và giải câu đố.

     – Vừa dài mà lại vừa vuông

  Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

           Là ……………

     – Tên nghe nặng trịch

     Lòng dạ thăng băng.

     – Vành tai thợ mộc nằm ngang

     Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

           Là …………….

  Trả lời:

  a)

     cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

  b)

     – Vừa dài mà lại vừa vuông

  Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

           Là cây thước

     – Tên nghe nặng trịch

     Lòng dạ thẳng băng.

     – Vành tai thợ mộc nằm ngang

     Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

           Là bút chì

  2: Viết những từ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

  Số thứ tự Chữ Tên chữ
  1 g giê
  2 giê hát
  3 giê i
  4 h
  5 i
  6 ca
  7 kh
  8 e-lờ
  9 m

  Trả lời:

  Số thứ tự Chữ Tên chữ
  1 g giê
  2 gh giê hát
  3 gi giê i
  4 h hát
  5 i i
  6 k ca
  7 kh ca hát
  8 l e-lờ
  9 m em mờ

  Luyện từ và câu Tuần 3 trang 12 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ , câu văn dưới đây . Viết lại từ chỉ sự so sánh

  Câu Từ so sánh

  Mắt hiền sáng tựa vì sao

  Bác nhìn đến Cà Mau cuối trời

  Em yêu nhà em

  Hàng xoan trước ngõ

  Hoa xao xuyến nở

  Như mây từng chùm

  Mùa đông

  Trời là cái tủ ướp lạnh

  Mùa hè

  Trời là cái bếp lò nung

  Những đêm trắng sáng , dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng

  Trả lời:

  Câu Từ so sánh

  Mắt hiền sáng tựa vì sao

  Bác nhìn đến Cà Mau cuối trời

  tựa

  Em yêu nhà em

  Hàng xoan trước ngõ

  Hoa xao xuyến nở

  Như mây từng chùm

  như

  Mùa đông

  Trờicái tủ ướp lạnh

  Mùa hè

  Trờicái bếp lò nung

  là, là
  Những đêm trắng sáng , dòng sôngmột đường trăng lung linh dát vàng

  2: Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu

     Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát phẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

  Trả lời:

     Ông tôi vốn là một thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng . Chiếc búa trong tay ông hoa lên , nhát nghiêng , nhát thẳng , nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng . Ông là niềm tự hào của cae gia đình tôi.

  Chính tả Tuần 3 trang 13 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền vào chỗ trống ăc hoặc oăc

  đọc ng……. ngứ, ng……. tay nhau, dấu ng……. đơn

  Trả lời:

  Đọc ngắc ngứ , ngoắc tay nhau , dấu ngoặc đơn

  2: Tìm các từ :

  a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :

  – Trái nghĩa với riêng:………………………

  – Cùng nghĩa với leo :……………………….

  – Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau :………….

  b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

  – Trái nghĩa với đóng:………………………….

  – Cùng nghĩa với vỡ:…………………………..

  – Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi: ………………

  Trả lời:

  a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :

  – Trái nghĩa với riêng: chung

  – Cùng nghĩa với leo : trèo

  – Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau : chậu

  b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

  – Trái nghĩa với đóng: mở

  – Cùng nghĩa với vỡ: bể

  – Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi: mũi

  Tập làm văn Tuần 3 trang 14 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với người bạn mới quen .

  Trả lời:

     Gia đình tớ có năm người : ba mẹ , chị gái ,anh trai và tớ. Ba mẹ tớ làm giáo viên. Chị gái là sinh viên Trường Đại học Kinh Tế . Anh trai đang học lớp bảy. Còn tớ thì cậu biết rồi. Nhà tớ vui lắm ,rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau .

  2: Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………….., ngày ….. tháng …… năm ……

  ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

  Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ………….

              Trường Tiểu học……………………..

  Em tên là :……………………………

  Học sinh lớp :………………………..

  Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học: ……………………….

  Lí do nghỉ học :………………………

  Em xin hứa :………………………….

  Ý kiến của gia đình học sinh          Học sinh

  …………………………………….         ……………………….

  Trả lời:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2017

  ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

  Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A2

              Trường Tiểu học Kim Đồng

  Em tên là : Đỗ Minh Khang

  Học sinh lớp : 3A2

  Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học ngày 03 tháng 12 năm 2017.

  Lí do nghỉ học : em bị ốm nên không thể đi học được.

  Em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

  Ý kiến của gia đình học sinh.

  Phụ huynh xác nhận          Học sinh

  Đỗ Sỹ Hóa                   Đỗ Minh Khang

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận