Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Ôn tập chương IÔn tập chương IÔn tập chương I

Ôn tập chương I –

Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh. Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. Phát biểu định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng. 10.54.55.Phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai đường thẳng song song. Phát biểu tiên đề O-clit về đường thẳng song song. Phát biểu tính chất (định lí) của hai đường thẳng song song.Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thắng thứ ba. Phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba.Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thăng song song.Bời fộp Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳngsong song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng êke.Hill 37Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N. b) Các đường thẳng song song với edi qua M, di qua N. っ「Hình 38103 Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. 57. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo X của góc O. Hướng dẩn : Vẽ đường thẳng song song vớia đi qua điểm O.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận