Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Ôn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương II

Ôn tập chương II –

Các nội dung chính: – Tổng ba góc của một tam giác. – Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. – Tam giác cân. – Định lí Py-ta-go. Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam glác. Phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Phát biểu định nghĩa tam giác cân, tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân. 2. Tam giác và một số dạng tam giác đặc biệt— TAM GIÁC || TAM GIÁC || TAMGIÁC CÂN EDÉU VUÔNGTAM GIÁCBBời fộp67. Điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp:TAM GIÁC VUÔNG CÂNCâuĐúng1. Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn 2. Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn 3. Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù 4. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau 5. Nếu  là góc ở đáy của một tam giác cản thì Â<90°6. Nếu  là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì Â<90°.140 Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào ? a) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. b) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. c) Trong một tam giác đều, các góc bằng nhau. d) Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn tâm A cắt đường thẳng a ở B và C. Vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy giải thích vì sao AD vuông góc với đường thắng a. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN. a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác cân. b) Kẻ BH || AM (H = AM), kẻ CK || AN (K = AN). Chứng minh rằng BH = CK. c) Chứng minh rằng AH = AK. d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao ? e). Khi BAC= 60° và BM = CN = BC, hãy tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạng của tam giác OBC. Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ? Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành: B a). Một tam giác đều , b). Một tam giác cân mà không đều : c). Một tam giác Vuông. Em hãy giúp Cường trong từng trường hợp trên. Đố: Trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA dài 5m, độ cao. AH là 3m, độ dài BC là 10m và CD là 2m. Bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp hơn hai lần đường lên BA. Bạn Vân nói rằng điều đó không đúng. Ai đúng, ai sai ?

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận