Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Viết các số sau:

a) Bốn mươi ba phần mười:

b) Bảy và mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy ba mươi bảy:

d) Hai mươi phẩy mười một:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) 23/100 đọc là: ……….

b) 101,308 đọc là: ….

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 25,317 có giá trị là:

A. 3        B. 30       C.3/10        D.3/100

b)509/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59       B. 5,9      C. 5,09        D. 5,009

c) Số bé nhất trong các số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485      B. 7,458       C. 7,548        D. 7,584

d) 3dm2 8cm2 =……..dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38       B. 3,08        C. 3,8        D. 3,008

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83        b) 92,5 – 8,76

c)4,29 x 3,7       d) 114,21 : 2,7

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ       b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2       d) 12m2 6dm2 = 12,06 dm2

Bài 6. Tùng có 38 viên bi gồm hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó có 13 viên bi đỏ. Tìm tỉ số phần trăm số bị đỏ và bi xanh của Tùng.

Bài 7. Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

a) Hai mươi ba phần một trăm

b) một trăm linh một phẩy ba trăm linh tám.

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Cuoi Ki 1 Cau 5

Bài 6.

Số bi xanh là:

      38 – 13 = 25 (viên)

Tỉ số phần trăm số bi đổ và số bi xanh là:

      13 : 25 = 0,52

      0,52 = 52%

            Đáp số: 52 %

Bài 7.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

      24 x 3/4 = 18 (cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

      24 x 18 : 2= 216 (cm2)

            Đáp số: 216 cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận