Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Phân thức Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 1 xác định khi:

A. x ≠ 2       B. x ≠ 4

C. x ≠ -4       D. x ≠ 2; x ≠ -2

Câu 2: Đa thức M trong đẳng thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 2

A. x(1 – x)       B. x

C. (1 – x)       D. (1 + x)

Câu 3: Rút gọn phân thức Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 3 được kết quả là:

A. (x2 – 2)       B. (x – 2)

C. (x + 2)       D. (x2 – 4)

Câu 4: Tổng hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 4

Câu 5: Nhân hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 5

A. 2       C. (x + 6)

B. –2       D. (x – 6)

Câu 6: Chia hai phân thức

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 6

A. 1       B. (x + y)

C. x/y       D. y/x

Bài 1: (2 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 7

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm các giá trị của x ∈ Z để A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (2 điểm)

a) Quy đồng mẫu các phân thức:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 8

b) Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 9

Bài 3: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 10

Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 11

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: C           Câu 4: D

Câu 2: D           Câu 5: B

Câu 3: B           Câu 6: C

Bài 1: (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 12

Bài 2: (2 điểm)

a) Ta có: x2 – 9 = (x + 3)(x – 3) và 2x2 – 6x = 2x(x – 3)

MTC: 2x(x + 3)(x – 3)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 13

Bài 3: (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 14

Bài 4: Biến đổi vế trái (VT), ta có:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 2 Dai So De 3 15

    

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 958

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email