Chương 8: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 41 : Phenol giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 193 Sgk Hoa 11

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1) ;

2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm S
b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước Đ
c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen Đ
d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit S
e) Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Đ

Giải thích

a) sai vì theo định nghĩa ancol thơm: phân tử có nhóm –OH liên kết với nguyên tử C no thuộc mạch nhánh của vòng benzen. VD: C6H5CH2OH

d) sai vì tính axit của dung dịch phenol rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím.

Bài 3 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Lời giải:

a. Gọi số mol của phenol và etanol lần lượt là x và y (mol)

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

b. Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 4

c.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 193 Sgk Hoa 11 3

Vậy ta sẽ thu được 22,9 g axit picric.

Bài 4 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

– Khi cho phenol vào nước brom thì có kết tủa trắng xuất hiện:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 193 Sgk Hoa 11 1

– Khi cho stiren vào dung dịch brom trong CCl4 thì dung dịch brom bị nhạt màu, do:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 193 Sgk Hoa 11 2

Bài 5 (trang 193 SGK Hóa 11): Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Lời giải:

C6H5ONa + CO2 + H2O Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 193 Sgk Hoa 11 1 C6H5OH ↓ + NaHCO3

– Dung dịch bị vẩn đục là do phản ứng tạo ra phenol.

– Nhận xét về tính axit của phenol: Phenol có tính axit yếu hơn nấc thứ nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối.

Bài 6 (trang 193 SGK Hóa 11): Viết các phương trình hóa học điều chế:

– phenol từ benzen (1)

– stiren từ etylbenzen (2)

Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Lời giải:

– (1) Điều chế phenol phenol từ benzen:

    C6H6 + Br2Fe, to→ C6H5Br + HBr

    C6H5Br + 2NaOHđặcto cao, P cao→ C6H5ONa + NaBr + H2O

    C6H5ONa + CO2 + H2O —to→ C6H5OH + NaHCO3

– (2) Điều chế stiren từ etybenzen:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 193 Sgk Hoa 11

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 960

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email